Камчатна Ніна Вікторівна

Заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

1962 року народження.

Біографія

Після закінчення в 1989 році Київського технологічного інституту легкої промисловості працювала у Брянківському технолого-економічному технікумі спочатку майстром в/н, потім викладачем спеціальних дисциплін.

З 1998 року до 2005 року займала посаду завідувача навчально-виробничими майстернями технікуму.

З 2005 року до 2012 року займала посаду заступника директора з навчально-виробничої роботи.

У 2009 році закінчила магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом «Педагогіка вищої школи».

З 2012 року до 2014 року працювала завідувачем виробничою практикою коледжу.

У 2014 році присвоєно педагогічне звання "старший викладач".

З вересня 2014 року по теперішній час працює заступником директора з навчальної роботи.

Викладає дисципліни «Педагогіка профтехосвіти», «Основи психології», «Основи охорони праці».

Підвищення кваліфікації пройшла у 2014 році в Інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», за напрямком «Психолого-педагогічні дисципліни».

Стаж педагогічної роботи – 32 роки.

Нагороди

Бібліографія

  1. Камчатна Н.В. Психолого-педагогічні аспекти підготовки студентської молоді до протистояння інформаційно-психологічному маніпулюванню //Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 лютого 2017 р., м. Лисичанськ)
  2. Єфіменко К., Камчатна Н.В. Дослідження ринку перукарських послуг у місті Брянка //Молодь для розвитку регіну: Збірник наукових праць за матеріалами Регіонал. наук. - практ. конф. (30 квітня 2014 р., м. Брянка). – Брянка: Вид-во ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – с.54-63
  3. Бех І.М., Камчатна Н.В. Дослідження засобів для біозавивки волосся //Пошук молодих науковців: зб. VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (№1 січень 2012 р.). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – с.147-154
  4. Камчатна Н.В. Формування інтелектуальної активності майбутніх дизайнерів: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології" (Луганськ, 4 жовтня 2012р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012 - с. 96-100
  5. Бірюков В.І., Камчатна Н.В. Сучасний стан використання енергоресурсів в Луганській області //Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: зб. наук праць за матеріалами Регіонал. студ. наук. - практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – с. 15-22
  6. Камчатна Н.В. Формування інтелектуальної активності майбутніх дизайнерів (на прикладах викладання спецдисциплін)// Формування всебічно розвиненої особистості: зб. наук праць за матеріалами Регіонал. наук.-практ. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – с.77-84
  7. Камчатна Н.В. Аналіз рівня сформованості інтелектуальної культури студентів-дизайнерів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації // Актуальні проблеми формування творчої особистості: зб. наук праць за матеріалами Регіонал. наук. - практ. конф. (28 квітня 2010 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – с.60-70
  8. Камчатна Н.В. Психолого-педагогічні основи формування національного менталітету // Формування національного менталітету: зб. наук праць за матеріалами Регіонал. наук. - практ. конф. (15 квітня 2009 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – с.48-55
  9. Камчатна Н.В. Інформаційні технології на заняттях з дисципліни "Охорона праці" // Інформаційний бюлетень педагогічного досвіду впровадження освітніх інновацій у формах, методах, технологіях навчання та виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2008. - с.21-23