Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн (графічний та одягу)

Кадровий склад

Старанко Тетяна Володимирівна – голова циклової комісії

Дунець Наталія Володимирівна

Левшіна Галина Дмитрівна

Кучерук Олена Петрівна

+викладачі-сумісники

 

Загальна інформація

 

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн (графічний та одягу) здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціалізаціями «графічний дизайн» та «дизайн одягу».

 

Навчання за спеціалізаціями «графічний дизайн», «дизайн одягу» здійснюється на базі:

 

 

Циклова комісія є важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує освітній процес і разом з іншими цикловими комісіями сприяє формуванню кваліфікованих спеціалістів. Для реалізації творчих задумів студентів в коледжі успішно діють студентський Народний театр моди, творча майстерня, гуртки за професійним спрямуванням.

Викладачі циклової комісії надають студентам все можливе для повноцінного особистісного розвитку і професійного росту. Студенти можуть займатися дослідницькою роботою, проявити себе у творчості.

Під керівництвом досвідчених викладачів студенти спеціальності беруть участь у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах (Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани», Міжнародний бліц-конкурс з веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед студентів та учнів та ін.), майстер-класах і творчих виставках обласного та міського рівня, що сприяє підвищенню професійної компетентності майбутніх фахівців-випускників коледжу.

 

 

До складу комісії входять 3 викладача та 1 майстер виробничого навчання. Серед них: 2 викладача мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 – «спеціаліст 1 категорії». Викладачі комісії відрізняються професіоналізмом, любов'ю до своєї справи, прагненням поєднати в своїй роботі традиційні та інноваційні методи навчання.

В переліку навчальної діяльності викладачів 17 дисциплін, 4 різноманітних практик, 2 курсових проекти, дипломування та вступні випробування з малюнку.

 

Голова випускової циклової комісії спеціальності 022 Дизайн (за спеціалізаціями) – Старанко Тетяна Володимирівна, викладач вищої категорії, магістр з дизайну, переможець Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів. Призначена на посаду в 2019 році. Вона ініціатор проведення в коледжі щорічного Регіонального конкурсу живопису і графіки, численних виставок і майстер-класів.

Методична проблема циклової комісії в 2019-2020 н.р. - «Методичне забезпечення освітньої діяльності при підготовці студентів спеціальності 022 Дизайн (графічний та одягу) на засадах студентоорієнтованого навчання».

Викладачі, в процесі роботи, здійснюють пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів. Основною метою є мотивація навчальної діяльності студентів до вивчення фахових дисциплін. Студенти працюють над відповідною тематикою досліджень, створюють мультимедійні презентації і відеофільми, виступають з рефератами, допомагають проводити цікаві екскурсії, зустрічі за круглими столами та виставки дизайнерських робіт.

Завдяки активній співпраці коледжу з потенційними роботодавцями практична підготовка студентів здійснюється на профільних підприємствах міста і регіону різної форми власності. Випускники спеціальності працюють у сучасних рекламних агентствах і поліграфічних центрах, обслуговують тижні модних показів одягу, передають свій досвід учням регіональних ліцеїв, художніх шкіл та проводять майстер-класи і семінари.

Випускники спеціальності Дизайн (за спеціалізаціями) також мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» та отримати диплом Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».