Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн

Кадровий склад

Віщенко Ольга Володимирівна – голова циклової комісії

Сапіжак Михайло Степанович

Шубіна Галина Олександрівна

Журенко Юлія Володимирівна

+ викладачі-сумісники

 

 

Загальна інформація

 

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) здійснює підготовку молодших спеціалістів на базі:

 

В коледжі створені всі необхідні умови для підготовки фахівців спеціальності Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) і проведення навчальної, культурно-освітньої та виховної роботи зі студентами. Для реалізації творчих задумів студентів в коледжі успішно діють студентський Народний театр моди і гуртки за професійним спрямуванням.

Щороку викладачі циклової комісії та студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях на базі коледжу та інших вищих навчальних закладів, у міжнародних та Всеукраїнських конкурсах з перукарського мистецтва, майстер-класах і творчих виставках обласного та міського рівня, що сприяє підвищенню професійної компетентності майбутніх фахівців-випускників коледжу.

 

До складу комісії входять 4 викладача. Серед них: 1 викладач – відмінник освіти України, має звання «викладач-методист», 1 викладач – спеціаліст вищої категорії, має звання «старший викладач», 2 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Викладачі комісії відрізняються професіоналізмом, любов'ю до своєї справи, прагненням поєднати в своїй роботі традиційні та інноваційні методи навчання.

Голова випускової циклової комісії спеціальності 022 Дизайн (за спеціалізаціями) – Віщенко Ольга Володимирівна, викладач вищої категорії з педагогічним званням «старший викладач», магістр з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, учасник і переможець багатьох міжнародних, Всеукраїнських і регіональних конкурсів з перукарського мистецтва, візажу та нігтьової естетики. Призначена на посаду в 2016 році.

Методична проблема циклової комісії в 2019-2020 н.р. - «Методичне забезпечення здобуття якісної фахової передвищої освіти студентами спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)». Інноваційна модель розвитку вимагає формування творчої особистості здатної до самостійної і ефективної діяльності. Викладачі циклової комісії дисциплін перукарського мистецтва значну увагу приділяють розвитку знань та вмінь студентів.

 

Робота циклової комісії спрямована на вирішення головного завдання – підвищення якості знань та практичної підготовки випускників коледжу, виховання творчих конкурентоздатних фахівців.

 

Вирішуючи це завдання циклова комісія спрямовує свою діяльність на:

організацію і проведення навчального процесу на належному методичному рівні;

вдосконалення роботи над естетичним та національно-патріотичним вихованням студентів;

використання інтерактивних технологій на заняттях зі спеціальних дисциплін;

необхідність розпізнання і розвитку творчих здібностей кожного студента за допомогою особистісно-зорієнтованого навчання;

підвищення рівня знань і практичних вмінь студентів за допомогою використання майстер-класів; стимулювання творчої активності і залучення студентів до участі в конкурсах, виставках, фестивалях;

вдосконалення матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій спеціальності;

ефективну організацію навчальної та виробничої практики.

Випускники спеціальності Дизайн (за спеціалізаціями) мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» та отримати диплом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.