Циклова комісія загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін та спеціальних економічних дисциплін спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування

Кадровий склад

Кореняк Наталія Василівна – голова циклової комісії

Камчатна Ніна Вікторівна

Радіонова Єлизавета Володимирівна

Семенюк Олена Юріївна

Черемісова Тетяна Вікторівна

Шубіна Галина Олександрівна

 

Загальна інформація

Важливу роль в професійній підготовці спеціалістів в коледжі відіграють загальноосвітні і гуманітарні дисципліни. Тому основна методична проблема в процесі їх викладання – це активізація навчально-пізнавальної, творчої і дослідницької діяльності студентів через урізноманітнення форм та методів роботи на заняттях та в позааудиторний час.

Голова циклової комісії - Кореняк Наталія Василівна - викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії з педагогічним званням «старший викладач», завідувач навчально-методичним кабінетом коледжу.

До складу циклової комісії входять 6 викладачів. Серед них: 3 викладача мають звання «старший викладач», 3 викладача мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Викладачі комісії мають достатньо високий науково-методичний рівень фахової підготовки, який реалізується в розробці нормативної та навчальної документації, навчально-методичних комплексів дисциплін, у позанавчальній роботі.

Циклова комісія, до складу якої також входять викладачі економічних дисциплін, здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей 071 Облік та оподаткування і 051 Економіка.

Випускники цих спеціальностей мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Менеджмент», «Професійна освіта» (економіка), та отримати диплом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

 

Основні напрямки навчальної роботи комісії:

  

 

Основні напрямки позааудиторної роботи:

 

 

Основні форми роботи викладачів:

Позааудиторні заходи, які проводять викладачі циклової комісії, приурочені до Дня писемності, Дня української мови, подіям, присвяченим пам’яті Тараса Шевченка спрямовані на вивчення історії свого народу та держави - до роковин голодомору, до Дня соборності, Дня Перемоги та іншим важливим культурно-історичним подіям. Щороку проводяться виховні заходи, які спрямовані на пропаганду сімейних цінностей та відповідального ставлення до батьківства, любові до матері та поваги до старшого покоління.

 

 

Спортивна робота, яка проводиться викладачами фізичного виховання, спрямована на фізичний розвиток студентів, формування у них потреби в здоровому способі життя. В коледжі працюють спортивні секції. Проводяться турніри з шахів, шашок, тенісу. Щорічно проводиться спортивний забіг «Long-mob». Студенти коледжу беруть активну участь в міських і обласних змаганнях, Спартакіадах, які проводяться в ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Для повноцінної організації активної діяльності студентів викладачі застосовують дослідницьку роботу, учасники якої набувають навички досліджувати, робити висновки, залучаються до наукової та пошукової діяльності. Щороку викладачі комісії і студенти беруть участь у науково-практичних конференція, які проводяться на базі коледжу та у інших навчальних закладах. Під керівництвом викладачів студенти проводять науково-дослідницьку роботу, беруть участь у Всеукраїнському творчому конкурсі «Моральний вчинок», Міжнародному конкурсі імені Петра Яцика, Всеукраїнській олімпіаді з математики, з написання бізнес-планів, обласних олімпіадах і змаганнях, де неодноразово посідали призові місця.