Наукові організації

Рада молодих учених коледжу

Створена з метою об’єднання молодих учених коледжу - аспірантів, викладачів для вираження інших інтересів у професійний сфері і розв’язанні найважливіших соціально-економічних проблем.

Основною метою та задачами Ради є:

Основні напрями діяльності Ради:

Студентське наукове товариство коледжу

 

Oб’єднує студентів, які займаються науково-дослідною роботою незалежно від напрямку і форми.
Основною метою роботи студентського наукового товариства є допомога в організації науково-дослідницької роботи студентів, що реалізується в таких видах:

Завдання наукового товариства:

Структура та керівництво:

заступник голови наукового товариства – студентка 4 курсу спеціальності «Дизайн» – Медвідь Катерина; члени – представники академічних груп коледжу.

Наукові керівники та питання, над дослідженням яких вони працюють:

Віщенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, голова циклової комісії спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво  та декоративна косметика) - «Методичне забезпечення якісної фахової передвищої освіти спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)».

Кореняк Наталія Василівна, старший викладач, викладач вищої категорії, завідувач навчально-методичного кабінету коледжу, голова циклової комісії загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін та спеціальних економічних дисциплін спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування - «Методичне забезпечення якісної фахової передвищої освіти на засадах студентоорієнтованого навчання».

Старанко Тетяна Володимирівна, викладач вищої категорії, голова циклової комісії спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн (графічний та одягу) - «Методичне забезпечення освітньої діяльності при підготовці студентів спеціальності 022 Дизайн (графічний та одягу) на засадах студентоорієнтованого навчання».