Наукові організації

Рада молодих учених ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Створена з метою об’єднання молодих учених коледжу - аспірантів, викладачів, пошукачів для вираження інших інтересів у професійний сфері і розв’язанні найважливіших соціально-економічних проблем.

 

 

Основною метою та задачами Ради є:

  • підтримка і координація діяльності, спрямованої на розвиток наукових ініціатив молодих учених, їхнього кваліфікаційного росту і закріплення молодих кадрів у Брянківському коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-економічних інтересів і прав наукової молоді коледжу в адміністративних, громадських організаціях і засобах масової інформації;
  • сприяння міждисциплінарної інтеграції молодих учених.

Основні напрями діяльності Ради:

 

 

Студентське наукове товариство ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Oб’єднує студентів, які займаються науково-дослідною роботою незалежно від її напрямку і форми.

Основною метою роботи студентського наукового товариства є допомога в організації науково-дослідної роботи студентів, яка реалізується в таких видах:

Завдання наукового товариства:

Структура та керівництво:

заступник голови наукового товариства – студентка 2 курсу спеціальності «Дизайн» – Шатова Ольга; члени – представники академічних груп коледжу.

 

Наукові керівники та питання, над дослідженням яких вони працюють:

Віщенко Ольга Володимирівна, викладач вишої категорії, голова циклової комісії спеціальних спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн - «Підготовка спеціалістів галузі «Дизайну» в контексті компетентісного підходу до розвитку творчої особистості».

Радіонова Єлізавета Володимирівна, викладач вищої категорії, методист коледжу, голова циклової комісії загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін та спеціальних економічних дисциплін спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування - «Пошук та впровадження ефективних форм і методів духовного виховання студентів при викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу».