Соціальна робота

Положення про Раду з профілактики правопорушень

Положення про керівника академічної групи

План заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у коледжі

 

Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі освіти й виховання студентів на сучасному етапі.

У зв'язку з політичною та економічною ситуацією в нашій країні, пріоритетним завданням є визначення нової стратегії виховної роботи.

Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховної роботи як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості студента та значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме країна та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення власної долі, своєї держави, подальших глобальних змін на планеті.

Пріоритетним напрямом виховної роботи у коледжі стало формування у студентів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які виявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховної роботи є національно – патріотичне та громадянське спрямування.

Колектив ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» керується головним завданням – виховати морально здорову, духовно багату, різнобічно розвинуту людину, яка поважає й любить рідну землю, культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме й поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї – Батьківщини.

Основними напрямками виховної роботи зі студентами є:

 

Національно-патріотичне виховання передбачає:

На підставі цього в коледжі щорічно відзначаються:

З метою виховання любові до рідної мови, бажання досконало її знати викладачі до Дня української писемності та мови та до Міжнародного дня рідної мови проводять поетичні флешмоби «Шануймо рідну мову!», «З рідним словом міцніє держава», години мовознавства «Мови рідної краса». інформ-досьє «Історія української мови», слайд-презентацію «Я – Українець! Я за єдину державну мову!» та ін.

Багато заходів проводиться в коледжі для студентів з метою формування патріотичних почуттів:

Усі педагоги коледжу працюють за даними напрямками вже не перший рік, їх система роботи є цілісною та ефективною.

Упродовж навчального року керівники академічних груп коледжу проводять тематичні та інформаційно - просвітницькі години, присвячені річницям від дня народження діячів науки та культури.

З 2016 року колектив коледжу тісно співпрацює з військовими батальйону «Тернопіль», постійно викладачі та студенти спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» проводять акцію «Подаруй захиснику АТО тепло свого серця», надають безкоштовні перукарські послуги захисникам нашої держави. Коледж долучився до благодійної акції «Вітамін С для Героїв».

До Дня Соборності України студенти та викладачі спільно провели ФЛЕШМОБ «МИ ЄДИНА, СОБОРНА, НЕДІЛИМА УКРАЇНА!», де усі разом виконали гімн України та розвернули прапор нашої держави завдовжки 25 метрів.

У травні 2017 року відбулося відкриття виставки «Військово-польовий АРТ». Усі експонати нашої виставки – це артефакти, які пройшли горнило військових подій та були зібрані і надані військовими батальйону «Тернопіль». Родзинкою виставки стала колекція жіночих сумок, головною особливістю якої є використання деталей та елементів військової амуніції, поєднаних з сучасною інтерпретацією національних мотивів.

До Дня Захисника України була розроблена та представлена колекція «MILITARY», яку презентував Народний студентський театр мод коледжу.

Саме такі заходи сприяють вихованню у підростаючого покоління почуття патріотизму й поваги до героїв рідної землі.

З метою популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві в коледжі проводяться такі виховні години:

У коледжі створено волонтерський загін «Серце патріота», метою якого є:

 

Інтелектуально-духовне виховання проводиться за такими напрямами:

З метою формування інтелектуально-духовних цінностей студентів у коледжі проводяться виховні години:

У форматі Року Японії в Україні в коледжі проходять заходи, присвячені цій події.

Громадянсько-правове виховання передбачає:

Правова освіта та громадсько-правове виховання студентів ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття студентами обсягу правових знань та навичок у застосуванні, необхідних для реалізації студентської молоді своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Правова освіта та правове виховання у Брянківському коледжі здійснюється різноманітними засобами цілеспрямованого впливу на студентів за такими напрямами: «Основи правознавства», «Захист Вітчизни», «Правове регулювання підприємницької діяльності», які належать до обов'язкових дисциплін.

Вивчення навчальних дисциплін спрямоване на формування та поглиблення знань студентів про принципи взаємодії людини та держави, людини та суспільства, на надбання практичних навичок роботи з нормативними документами, застосування отриманих знань в реальному житті тощо.

Педагогічний колектив працює над формуванням навичок студентів відстоювати власну громадянську позицію, наданням досвіду політичних дискусій, особистої їх участі та взаємодії з суспільними інституціями, державними закладами та іншими формами соціальної практики. Використовуються такі форми роботи, як: круглі столи, презентації, тематичні діалоги, диспути, ділові ігри, зустрічі з громадськими діячами, залучення молоді до участі в значущих проектах, акціях, програмах, форумах, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного спілкування, мережі Інтернет із зазначеної тематики.

Кожного року в Брянківському коледжі проводиться Всеукраїнський Тиждень права. З цього приводу керівники академічних груп проводять: Всеукраїнський урок «Права людини», тематичні правові бесіди та години спілкування. Організовуються зустрічі студентів коледжу з практичним психологом, представниками правоохоронних, громадських організацій. Демонструються фільми і презентації з прав людини: «Історія права людини», «Конституційні права: основне і цікаве», «Конституції України - шлях до мрії» «ПРАВА ЛЮДИНИ: генезис та історичні традиції в Україні», «Декларація прав людини - права та обов'язки кожного».

Крім того, проводиться виховна робота і для студентів, які мешкають у гуртожитку коледжу. Для цієї категорії молоді проведені бесіди «Крадіжка - це злочин, який карається законом», «Про жіночу честь і гідність», «Взаємовідносини у кімнаті», «Права і обов'язки молодого спеціаліста».

Соціальний педагог організовує та проводить заходи по превентивному вихованню, запобіганню правопорушень та злочинності: бесіди «Культура поведінки - основа життя у суспільстві», «Моя життєва позиція», «Профілактика, причини та наслідки наркоманії та алкоголізму в підлітковому віці», «Молодь обирає здоров'я», «Наслідки поганої освіти»; «Кримінальна відповідальність підлітків», «Життя без наркотиків та СНІДу» тощо.

Значну увагу у коледжі приділено заходам з попередження різних форм насильства та торгівлі людьми. Студенти отримують необхідну інформацію про те, як оберегти себе від подібних ганебних проявів і куди, при потребі, можна звернутись за допомогою.

Велику роль у правовій роботі відіграє індивідуальна робота. Керівники академічних груп та соціальний педагог проводять бесіди зі студентами, які порушують дисципліну на заняттях, не завжди дотримуються режиму дня, неактивні у громадському житті; виховні години на тему: «Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки», «Кого можна назвати культурною людиною?», «Яка людина заслуговує на повагу іншої».

Беручи до уваги викладене вище, слід зазначити, що у Брянківському коледжі використовуються різні форми і методи роботи з правового виховання, які дають можливість створити сприятливий психологічний клімат у навчальному закладі та в сім'ях студентів, виробити навички і вміння правомірної поведінки. У свідомості студентської молоді закладаються звички і вміння щодо необхідності дотримуватися чинних законів, вимог права і моралі, виконання свого громадянського обов'язку.

 

Моральне виховання проводиться за такими напрямами:

Виходячи із зазначеного, у коледжі проводяться виховні години, бесіди та диспути:

 

Екологічне виховання у коледжі передбачає:

 

З метою формування у студентів поняття єдності з природою, відповідальності за стан її збереження, залучення студентської молоді до громадської діяльності, спрямованої на захист навколтшнього середовища, знань про сучасні проблеми екології, розуміння кожним студентом найголовнішої проблеми людства – проблеми виживання, яке стосується не тільки людей, а й кожної істоти на Землі, в коледжі проходять виховні години на тему:

Чисте довкілля запорука комфорту та естетичного вигляду навколишнього середовища, тому студенти та працівники Брянківського коледжу із задоволенням беруть участь у щорічній весняній акції «За чисте довкілля», успішно упорядковуючи та облаштовуючи зелені газони.

Упродовж року працюють трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої коледжу території та беруть участь в екологічних акціях «Посади дерево», «Толока», «Квітучий сад», «День Землі».

З метою навчити студентів уболівати за минуле своєї держави, формувати загальнорозвинену людину, що буде протистояти злу, насильству, несправедливості та руйнуванню навколишнього світу, розвивати у студентів потребу будувати, створювати, відроджувати заради України, виховувати почуття сприймання чужого болю як свого, повагу до людей, які віддали своє життя в ім'я майбутнього людства, прищеплювати любов до рідного краю, почуття відповідальності за благополуччя нашої держави у коледжі кожен рік проходять заходи до дня Чорнобильської трагедії.

 

Естетичне виховання передбачає:

У напрямках цієї роботи для студентів коледжу проводяться:

16 березня 2017 року представники Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» взяли участь у головній освітній події України – Восьмій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2017» і П'ятій Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu – 2017», які проводилися в Київському Палаці дітей та юнацтва.

З метою формування вмінь відчувати та розуміти художні образи, розвивати художньо-естетичний смак, культуру мислення та поведінки, навички виконувати творчі завдання, потребу в спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності для студентів коледжу проведено:

 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя проводиться за такими напрямами:

З метою формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, вміння цінувати себе як унікальну й неповторну особистість, вміння уникати негативного впливу шкідливих звичок, визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку зі студентами коледжу проводяться лекції, бесіди, виховні години:

Здоров'я – це найцінніший скарб, який треба берегти. Тому з метою популяризації та пропаганди серед молоді здорового способу життя студенти коледжу щорічно беруть участь у спортивно-масовому заході «ЛОНГМОБ», у святі до Дня фізкультури та до Дня здоров'я.

Також приймають участь у змаганнях:

 

Соціальний захист – один з основних напрямків роботи в коледжі, адже право на соціальний захист мають всі учасники освітнього процесу. У коледжі проводиться робота з дітьми, що потребують підвищеної уваги. Вона передбачає створення умов для їх успішної соціалізації та адаптації, формування і ствердження їх як особистостей, входження в активне громадське життя. Саме тому систематично проводяться з такими учнями та студентами індивідуальні бесіди, під час яких працівники виховної служби намагаюся допомогти їм виразити себе, свої бажання, емоції, знайти себе як унікальну особистість.

Виховна робота у коледжі є важливим компонентом навчально-виховного процесу.

В умовах існуючої політичної ситуації в країні була чітко сформована громадянська позиція коледжу. Потужний сплеск національної самосвідомості, дієвого патріотизму українців привів до актуалізації національно-патріотичної активності студентської молоді.

Події останнього періоду спонукали адміністрацію, педагогічний колектив, студентське самоврядування до пошуку нових концептуальних підходів щодо втілення цих історичних подій у виховної роботі.

Творчий колектив Брянківського коледжу – це колектив професійних, патріотично налаштованих і відданих своїй справі людей, які працюють зі студентами і для студентів. Можна стверджувати, що протягом останнього періоду в колективі склалася потужна і добре злагоджена система виховної роботи зі студентами. Про це переконливо свідчать певні здобутки та напрацювання.