Соціальний паспорт коледжу

Соціальний паспорт коледжу – це статистичний документ навчального закладу, в якому міститься інформація щодо соціальних категорій студентів з метою їх  подальшого соціально-правового захисту.

Щодо вигляду даного документу, то немає основних критеріїв його створення. Проте чим повноціннішою і повнішою буде наявна в ньому інформація, тим якіснішим буде навчально-виховний процес. Адже знання негативної сімейної ситуації студента дає змогу педагогу як найточніше зрозуміти причини неуспішності, розгубленості, а часом й дезадаптованості студентів.

Пропонуємо вам один з варіантів соціального паспорту (таблиця – Додаток 1).  На основі даних, заповнених в даному документі, соціальний педагогом буде оформлено узагальнений соціальний паспорт коледжу.

Всі дані соціальні категорії знаходяться під захистом держави, а точніше її законодавства.

Пропонуємо ознайомитися з термінологією деяких соціальних категорій, аби вам було зручніше та зрозуміліше заповнювати соціальний паспорт.

Отже, Згідно з Законом України  «Про охорону дитинства»:

Дитина – це особа віком до 18 років (повноліття),  якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої  раніше;

Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначаються Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який набрав чинності 13 січня 2005 року і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства. 

 

Сирота – дитина, що не досягла повноліття, і що росте без одного чи обох батьків. Це дитина, у якої:

 

Дитина, позбавлена батьківського піклування – це дитина, яка залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинута дітина, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.

 

Дитина-інвалід – дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту;

Статус дитини-інваліда надає медичний заклад (є посвідчення).

 

Неповна сім'я – сім'я,  що складається з матері або батька  і дитини (дітей);

 

Багатодітна  сім'я – сім'я,  в  якій  подружжя  (чоловік та жінка)  перебуває  у  зареєстрованому  шлюбі,  разом  проживає  та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати),  який (яка) проживає  разом  з  трьома  і більше  дітьми  та  самостійно їх виховує.  До складу багатодітної сім'ї включаються також діти,  які  навчаються  за  денною  формою навчання   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних  та  вищих навчальних закладах до закінчення навчальних закладів,  але не довше  ніж до досягнення ними 23 років;

 

Дитина з багатодітної родини – це дитина мешкає в родині, де виховується три та більше дітей (зокрема, які знаходяться під опікою або піклуванням).

 

Дитина-напівсирота – дитина, в якої помер один з батьків.

Законодавство України не містить визначення поняття «напівсирота». Виходячи з того, що сиротою вважається дитина, батьки якої померли або загинули, напівсиротою можна вважати дитину, один з батьків якої помер або загинув. Тому якщо підходити формально, то не можна вважати напівсиротою дитину, батько якої позбавлений батьківських прав (позбавлення батьківських прав, до речі не позбавляє від обов'язку утримувати дитину), або пропав безвісті (оскільки факт смерті засвідчується за наявності рішення суду про визнання померлим, а не безвісті відсутнім).

 

Дитина одинокої матері – це дитина, яку виховує тільки мати, тому що:

Одинокі матері стоять у обліку в УТСЗН та отримують там на дитину допомогу одинокої матері.

 

Дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС – це дитина, у якої: батько або один з батьків мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, що підтверджено посвідченням.

 

Малозабезпечена сім'я – сім'я,  яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний  сукупний  доход  нижчий  від прожиткового мінімуму для сім'ї, і яка стоїть на обліку в УТСЗН (управління праці та соціального захисту населення) та отримує там допомогу. 

 

Дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена особа – це дитина зареєстрована за адресою одного із батьків, який має статус внутрішньо переміщеної особи, або дитина має власну довідку про взяття на облік, як внутрішньо переміщена особа.

 

Внутрішньо переміщені особи – особи, змушені раптово тікати зі своїх будинків у великих кількостях в результаті збройного конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематичних порушень прав людини або стихійних лих і знаходяться на території власної країни.

 

Дитина шахтарів – особа, яка стала студентом протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки якої є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

 

Дитина батьків, які брали участь в АТО – це дитина, один із батьків якої загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».