Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Кваліфікований робітник" у 2018 році. Денна форма навчання

Галузь знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Код

Назва

Код

Назва

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Графічний дизайн

1.Українська мова
2.Фахове вступне випробування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн одягу

1.Українська мова
2.Фахове вступне випробування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

1.Українська мова
2.Фахове вступне випробування

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

1.Українська мова
2.Фахове вступне випробування