Студентська наука

НАУКОВІ СТАТТІ СТУДЕНТІВ

 

Автор,
співавтори публікації галузі
Назва публікації Вихідні дані
(назва видавництва, номер, рік,
кількість сторінок)

Ковшарь Н.С.

Актуальність проведення майстер-класів в навчальній діяльності майбутнього перукаря-стилиста

За матеріалами науково-практичного семінару «Новітні технології викладання у сфері індустрії краси»,11 листопада 2016р., м. Полтава (електронний збірник)

Асєєва А.С.

Небезпеки студентського середовища

За матеріалами науково-практичного семінару «Реформування системи охорони праці в Україні», 28 квітня 2016 р., м. Лисичанськ

Ковшарь Н.С.

Особливості  формування культури ділового мовлення майбутнього перукаря-стиліста

За матеріалами XV Всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини» (м. Старобільск), квітень 2016

Гнезділова О.М.

Моральні цінності сучасної молоді

За матеріалами студентської науково-практичної конференції «Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді», м. Лисичанськ (електронний збірник), 2015

Яценко Є.І., Кореняк Н.В.

Особливості формування конфліктологічної культури майбутніх спеціалістів перукарського мистецтва та декоративної косметики

За матеріалами студентської науково-практичної конференції «Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді», м. Лисичанськ (електронний збірник), 2015  

Яценко Є.І., Бродяна Н.О.

Вплив занять з художнього моделювання зачіски та декоративної косметики на світогляд студентів спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

За матеріалами студентської науково-практичної конференції «Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді», м. Лисичанськ (електронний збірник), 2015

Алтуніна А.А.
Літвінова В.Д.

Математика в професії економіста

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Т.1-Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 384 с.

Бояркіна О.Ю.
Кішкіньова Я.Г.

Дослідження впливу сезонності на доходність підприємств індустрії краси

Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: матеріали регіон. студ. наук.-практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка)/за заг. ред. А.В.Путінцева. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 146 с.

Бережна Д.С.

Мовностилістичні особливості художніх творів Бориса Грінченка

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Т.1-Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 384 с.

Бех І.М.

Дослідження засобів для біозавивки волосся

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Т.1-Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 384 с.

Бірюков В.І.

Сучасний стан використання енергоресурсів в Луганській області

Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: матеріали регіон. студ. наук.-практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка)/за заг. ред. А.В.Путінцева. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 146 с.

Ветух О.С.

Менеджмент якості продукції - основа успішності підприємства

Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: матеріали регіон. студ. наук.-практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка)/за заг. ред. А.В.Путінцева. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 146 с.

Голікова Т.А.

Стратегія економічного та соціального розвитку населення Луганської області до 2012 року

Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: матеріали регіон. студ. наук.-практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка)/за заг. ред. А.В.Путінцева. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 146 с.

Дорожжинова А.О.

Аналіз економічного стану швейної промисловості України та швейних підприємств регіонів

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Т.1-Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 384 с.

Дудкова М.О.

Эстетика эпохи Просвещения в Англии

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Т.1-Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 384 с.

Ковальов М.С.

Інвестиційна діяльність в Україні як економічний фактор впливу на економіку регіону

Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: матеріали регіон. студ. наук.-практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка)/за заг. ред. А.В.Путінцева. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 146 с.

Козирєва Г.О.

Основні періоди розвитку міста Ольвія

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Т.1-Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 384 с.

Мельничук О.А.

Сутність аудиту і його історичні аспекти розвитку за кордоном та в Україні

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Т.1-Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 384 с.

Овчаренко А.А.

Економічна суть та значення грошових коштів на підприємстві

Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: матеріали регіон. студ. наук.-практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка)/за заг. ред. А.В.Путінцева. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 146 с.

Овчаренко А.А.

Економічна криза в Українї та шахтарському регіоні

Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: матеріали регіон. студ. наук.-практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка)/за заг. ред. А.В.Путінцева. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 146 с.

Скороходова С.А.

Аналіз використання кольору у народному та декоративно-прикладному мистецтві України

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку". Т.1-Луганськ: Глобус-Прінт, 2012. - 384 с.

Трєшкова М.О.

Цілі і пріорітети економічного і соціального розвитку м.Брянки на 2012 рік

Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області: матеріали регіон. студ. наук.-практ. конф. (28 березня 2012 р., м. Брянка)/за заг. ред. А.В.Путінцева. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 146 с.

Баличева А.І.

Управлінський облік як інструмент управління діяльністю підприємства

Збірник наукових праць №1 Науковий пошук молодих дослідників: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» Луганськ, 2011

Бровар Т.В.

Технологія поєднання різних фактур волосся в композиції зачіски.

Матеріали VВсеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 10 с.

Доценко В.С.

Застосування нестандартних методів плетіння у конкурсних фантазійних зачісках.

Матеріали VВсеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 100 с.

Губанова В.А.

Теоретичні основи обліку організації і оплати праці

Збірник наукових праць №1 Науковий пошук молодих дослідників: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» Луганськ, 2011

Ковальов М.С.

Визначення рівня сформованості духовно-моральних якостей студентів Брянківського технолого-економічного технікуму.

Формування всебічно розвинутої особистості: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук.-прак. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011.- 218с.

Мельничук О.І.

Дослідження рівня сформованості екологічної культури студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічних спеціальностей.

Збірник наукових праць №1 Науковий пошук молодих дослідників: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» Луганськ, 2011. – с.150-155

Дурнєва Т.А.

Критерії оцінювання бідності.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку» №1 Луганськ. – 2010. – 54-58 с.

Кравцова К.О.

Сучасні технології моделювання зачісок з використанням постижерних виробів, виготовлених методом тресування.

Сучасні технології індустрії краси та здоров'я: Матеріали IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010

Мінакова А.П.

Факторы повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования

Збірник матеріалів Х Обласної студентської науково-практичної конференції. м. Луганськ, 2010. - с.36-38

Поворознюк Г.С.

Формування вміння розв'язувати творчі завдання в процесі роботи над дизайн-проектом

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції - Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. - 147с

Фоменко Н.В.

Аналіз ефективності виробництва ВАТ «БЗБУ»

Збірник матеріалів Х Обласної студентської науково-практичної конференції. м. Луганськ, 2010, - 36-41 с.

Гарькаєва Ю.С.

Актуальні питання підвищення ефективності виробництва в сучасних умовах.

Збірник наукових праць «Науковий пошук молодих дослідників»№5 ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»-2009. – с.9-13

Кулініч А.М.

Основні тенденції на сучасному етапі розвитку підприємства.

Збірник наукових праць студентів - ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», Луганськ – 2009. №5.

Мухамітшина О.С.

Виховний потенціал археологічної експедиції учнів (на прикладі роботи Брянківського історико-археологічного клубу «Скіф»)

Збірник наукових праць студентів - ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», Луганськ – 2009. №1

Уханова І.Г.

Хронологія міжнародної економічної кризи.

Збірник наукових праць «Науковий пошук молодих дослідників» №5 ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»-2009. – с.44-48

Черкаська О.П.

Вплив українських національних мотивів на формування моди у сучасних зачісках

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції - Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009 - 88с

Агашкова М.С.

Гендерна самосвідомість сучасної молоді.

Збірник наукових праць студентів. – ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – «Альма-матер» - 2008. - №4 с. 86-90

Бачуріна А.І.

Побудова сучасної податкової системи як один з найважливіших чинників переходу економіки України на якісно новий рівень

Збірник наукових праць студентів. – ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – «Альма-матер» - 2008. - №3 с. 8-14

Циганкова Л.С

Вплив ракетно-космічної техніки на навколишньо-природне середовище.

Матеріали Обласної студентської наукової конференції «Перехрестя космосу» - Луганськ. 2007 – 47-53 с.

Галухіна А.С.

Очищенная и неочищенная вода. Вода источник жизни на Земле.

Сборник статтей ІІ региональной молодежной науковой конференции м. Алчевск, 25.03.2005 – Алчевск: ДонГТУ, 2005. – с.272-277

Римар Ю.В.

Пути повышения эффективности производства и использования ресурсного потенциала в отраслях экономики

Збірник наукових праць студентів, вип.2 Луганськ, 2004. – с.33-37