Новини

20.04.2017

Сучасному суспільству потрібна вільна та творча особистість, здатна самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати нестандартні рішення. Особистість опинилась у ситуації досить жорстких вимог до професійної підготовки, основними критеріями оцінки якої на сучасному етапі є освіченість та компетентність.

Впровадження в діяльність навчального закладу інформаційних технологій на сьогодні є пріоритетним напрямком реалізації державної освітньої політики. На виконання Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні» освітня галузь почала активно модернізувати процес професійної підготовки фахівців різних спеціальностей, впроваджуючи інформаційні і комунікаційні технології та засоби навчання.

20 квітня 2017 року в рамках Днів науки у Брянківському коледжі було проведено Регіональний науково практичний семінар «Інформаційно-комунікативні технології як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх дизайнерів».

У роботі семінару взяли участь викладачі та студенти Брянківського та Кадіївського коледжів.

 

Науково практичний семінар проходив за напрямками:

У складному комплексі першочергових проблем Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка та освіти в інформаційному суспільстві одним з ключових завдань є підготовка висококваліфікованого фахівця до його професійної діяльності в умовах розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Важливим показником його професіоналізму є уміння використовувати знання в галузі інформаційних технологій.

Таким чином, на сучасному етапі найважливішим завданням вищої освіти та нашого коледжу є підготовка майбутніх фахівців до успішного застосування інформаційно-комп'ютерної компетентності в професійній діяльності.