Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636849 від 19.06.2015 року, термін дії ліцензії – до 01.07.2019 р.).

 

Правила прийому розроблені приймальною комісією ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
 
УМОВИ прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 році