НАУКОВІ ВИДАННЯ

НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

 

Автор, співавтори публікації галузі

Назва публікації

Вихідні дані
(назва видавництва, номер, рік,
кількість сторінок)

Віщенко О.В.

Особливості експериментальної роботи з формування художнь-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів

Вісник  Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2019. – № 1(324). – С. 158 – 168

Vishenko O. V.

Didactic principles in practical training of future designers-hairdressers

Current trends and prospective directions of innovative development of international scientific activities: materials of the II European international research and practice media conference July 31 st, 2019, Prague, Czech Republic: Scientific publishing center "Open knowledge", 2019.  P.50-56.

Віщенко О.В.

Методика роботи над спецкомпозицією на заняттях з перукарського мистецтва

Е-збірник за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції «Професійні компетенції конкурентоспроможного фахівця в умовах євроінтеграції» (24 квітня 2019р., м. Лисичанськ), ВП БК ЛНУ.

Дунець Н.В.

Досвід упровадження новітніх мистецько-педагогічних технологій на прикладі діяльності народного студентського театру моди Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка

Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичного семінару «Новітні технології у сфері індустрії краси»,(9 грудня 2019р.), Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2019. – 52с.

Кореняк Н.В.

 Педагогічні аспекти формування морального виховання студентської молоді

Збірник  матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції «Формування громадянських компетентностей фахівця нової генерації» (15 травня 2019 р., м.Лисичанськ) . – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ: ФОП Єгорова О. Є. – 2019. С. 37 с.

Радіонова Є.В.

Формування громадянських компетентностей через досвід спільної діяльності

Збірник за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15 травня 2019 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ: ФОП Єгорова О. Є. – 2019. С.93-97

Cтаранко Т.В.

 Формування позитивної учбової мотивації у студентів спеціальності 022 Дизайн шляхом впровадження проектних технологій

Новітні технології викладання у сфері індустрії краси: матеріали науково-практичного семінару (9 грудня 2019 р.), Полтава ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" / Т. В. Старанко. – Полтава: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019. – С. 40–44. 

Віщенко О.В.

Формування практичних умінь у перукарів-модельєрів на заняттях зі спецкомпозиції

Новітні технології викладання у сфері індустрії краси: матеріали науково-практичного семінару (м. Полтава: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка). –  2018.

Камчатна Н.В.

Використання педагогічних ідей В.Сухомлинського для розвитку екологічної культури студентів коледжу// Педагогічні вектори: В.О.Сухомлинський та сучасність

Збірник за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції (27 вересня 2018 року). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ: ФОП Єгорова О.Є. – 2018. С.91-98.

Радіонова Є.В.

Спадщина В.О.Сухомлинського у фаховій підготовці  студентів Брянківського коледжу

Збірник за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції (27 вересня 2018 року). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ: ФОП Єгорова О. Є. – 2018, С. 234-242.

Радіонова Є.В.

Досвід роботи викладачів коледжу з упровадження  STEM-освіти// Перспективи впровадження STEM-навчання в сучасній освіті

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференціїю. – Лисичанськ : – ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ: ФОП Чернов О.Г. – 2018.

Віщенко О.В.

Творчість як фактор формування професійної компетентності майбутніх модельєрів перукарів

Збірник наукових  праць Уманьського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / голов. ред. М. Т. Мартинюк. – Вип. 2. – Ч. 1. – 2017. – С. 100 – 107. (Index Copernicus).

Віщенко О.В.

Пастижерна справа як складова професійної підготовки майбутнього фахівця перукарського мистецтва та декоративної косметики

Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова.  Сер. 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Вип. 29(39). – 2017. – № 29(39). – С. 102 – 106

Віщенко О.В.

Використання інтерактивних технологій в процесі викладання художньо-професійних дисциплін (на прикладі „Композиції зачіски”)

Вісник Закарпатської академії мистецтв. – 2017.–№ 8 – С. 116 – 119.

Камчатна Н.В.

Психолого-педагогічні аспекти підготовки студентської молоді до протистояння  інформаційно-психологічному маніпулюванню

Інформаційно-методичний збірник  за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі»,
м. Лисичанськ,  (ВП «ЛПК ЛНУ імені Тараса Шевченка»), 27.02.2017р

Кореняк  Н.В.

Діяльність волонтерського руху студентської молоді Брянківського коледжу в умовах АТО

Інформаційно-методичний збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі»,
м. Лисичанськ  (ВП «ЛПК  ЛНУ імені Тараса Шевченка»), 27.02.2017р.

Сапіжак  М.С.

Особливості роботи вищого навчального закладу в умовах тимчасової евакуації

Інформаційно-методичний збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі»,
м. Лисичанськ,  (ВП «ЛПК  ЛНУ імені Тараса Шевченка»), 27.02.2017р

Радіонова Є.В.

Досвід навчальної та позанавчальної діяльності ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка щодо національно-патріотичного виховання молоді в умовах очно-дистанційного навчання

Інформаційно-методичний збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі»,
м. Лисичанськ  (ВП «ЛПК ЛНУ імені Тараса Шевченка»), 27.02.2017р.

Віщенко О. В.

Використання інтерактивних технологій в процесі викладання художньо-професійних дисциплін (на прикладі «Композиції зачіски»)

Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Золтан Баконій і закарпатська школа живопису ХХ століття: мистецько-педагогічний та загальнолюдські виміри», м. Ужгород, 2016р.

Віщенко О.В.

Категорія художньо-образного мислення у процесі фахової підготовки майбутніх  модельєрів перукарів

Збірник статей за матеріалами Х Регіональної науково-практичної конференції «Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи», м. Кремінне, (електронний збірник), 2016 – С. 82-88

Кореняк  Н.В.

Психолого-педагогічні аспекти формування навичок спілкування у майбутніх фахівців перукарської справи

Збірник статей за матеріалами науково-практичного семінару «Новітні технології викладання у сфері індустрії краси»,
м. Полтава (ЛНУ імені Тараса Шевченка), 16 листопада 2016р.

Лихачова К.М.

Формування духовно-моральної культури студентів шляхом вивчення творчості Олександра Довженка

За матеріалами Регіональної науково-практичної конференції «Вплив мистецтва та культури на світогляд сучасної молоді», м. Лисичанськ  (електронний збірник ), 2016 р.

Лихачова К.М.

Сучасні підходи до формування фахового мовлення студентів-економістів

Збірник статей за матеріалами ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини»,
м. Старобільськ,  (ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»), 29 квітня 2016р.

Радіонова Є.В.

 Досвід навчальної та позанавчальної діяльності ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка

Електронний збірник статей за матеріалами методичного мосту «Національно-патріотичне та громадське виховання молоді в умовах змішаного навчання: досвід і перспективи»,  м. Лисичанськ, 2016р.

Віщенко О. В.

Особенности формирования стилистических представлений у будущих модельеров-парикмахеров

Научные труды SWorld. – Вып. 3(40). – Т. 6. – Иваново : Науч. мир, 2015. – С. 91 – 95.

Віщенко О. В.

Психологічний аспект трансформації задуму в процесі створення художнього образу

Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. Мистецька освіта: історія, теорія, практика. – 2015.–№ 3(292).– С. 53-60.

Віщенко О. В.

Категорія художньо-образного мислення у процесі фахової підготовки майбутніх модельєрів перукарів

Scientific Youth:Priorities of the World Science. Festschrist of the Iv International Scientific-Practical Conference. February 20 2014. – Luhansk:„LNU”, LLC „Virtualnaya realnost”, 2014. – P.145 – 147.

Віщенко О. В.

Creative activity forming of future designers-hairdressers in teaching process

Scientific Youth: Education and Science. Book of Abstracts of the III International Scientific-Practical Internet-Conference.(February 18 2013, Luhansk). – Luhansk : „SI” LNU, 2013. – С. 264 – 266.

Вівденко І.О.

Проблема формування професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну засобами інформаційних технологій

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-26 лютого 2012 р. - Луганськ: Глобус, 2012. - 228 с.

Гончарова С.В.

Проблема духовно-морального виховання особистості в історії вітчизняної філософії та педагогіки

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Дімитрова Л.О.

Моральне виховання як головний чинник формування сучасного фахівця

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Дунець Н.В.

Застосування інноваційних виховних технологій з досвіду діяльності Народного студентського театру моди БТЕТ ЛНУ імені Тараса Шевченка

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Зіборова В.В.

Формування інформаційної компетентності учнів

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-26 лютого 2012 р. - Луганськ: Глобус, 2012. - 228 с.

Зотова О.А.

Сучасні методи соціалізації студентської молоді

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Каменська Т.П.

Патріотичне виховання студентів при вивченні фізики

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Камчатна Н. В.

Формування інтелектуальної активності майбутніх дизайнерів

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Ковальова С.М.

Патріотичне виховання як основний складник національного виховання

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Кореняк Н.В.

Особистість та управління процесом її формування.

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Козирєва О.М.

Роль громадських молодіжних організацій у громадському вихованні

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Лихачова К.М.

Засвоєння майбутніми економістами норм мовленєвого етикету

Образне слово Луганщини: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2012р., м. Луганськ, с. 348

Лихачова К.М.

Формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей ВНЗ за допомогою ділової гри

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-26 лютого 2012 р. - Луганськ: Глобус, 2012. - 228 с.

Лихачова К.М.

Узагальнення педагогічного досвіду формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Лихачова К.М.

Роль технічних засобів навчання у формування правильності мовлення студентів майбутніх економістів

Луганський інститут післядипломної освіти, 2012р.

Лихачова К.М.

Засвоєння майбутніми економістами норм мовленевого етикету

Вісник Луганського національного університету іменя Тараса Шевченка (педагогічні науки) (осінь 2012р.)

Малиновська В.П.

Сучасні проблеми та перспективи фізичного виховання студентської молоді

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Поворознюк Н.Г.

Моральне виховання як соціально-педагогічний феномен

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Савицька В.В.

Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Селютина С.А.

Основні теоретичні засади громадського виховання студентської молоді

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Старанко Т. В.

Активізація навчальної діяльності студентів в процесі роботи над дизайн-проектом

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-26 лютого 2012 р. - Луганськ: Глобус, 2012. - 228 с.

Сердюк С.М.,
Старанко Т. В.

Виховання студентів патріотизму й шанобливого становлення до культурно-історичних цінностей у процесі навчання

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Бородавкіна В.І.,
Левшіна Г.Д.

З досвіду вивчення проблеми використання засобів етнопедагогіки в процесі фахової підготовки студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції  «Формування всебічно розвинутої особистості»,  27 квітня 2011р.,
м. Брянка – 218с.

Гончарова С.В.

Теоретико-методологічні засади та педагогічні умови формування духовно-моральної культури студентів в сучасних навчальних закладах України

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції  «Формування всебічно розвинутої особистості»,  27 квітня 2011р.,
м. Брянка – 218с.

Гончарова С.В.

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в процесі формування духовної культури студентів БТЕТ

Збірник матеріалів з обласної науково-практичної конференції (24 листопада 2011р., м. Лисичанськ) / За заг. ред. О.І. Бабічева, Г.М. Мінєнко – 94 с.

Зіборова В.В.

Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури у студентів ВНЗ

Збірник тез І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці» м. Луганськ – вид-во «Глобус» 2011. – 220 с.

Зотова О.А.

Сучасні методи соціалізації та становлення студ. молоді в БТЕТ ЛНУ ім. Т.Шевченка

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції  «Формування всебічно розвинутої особистості»,  27 квітня 2011р.,
м. Брянка – 218с.

Єлісєєва І. О.

Формування творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну на основі професійно орієнтованих інформаційних систем

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: I міжнародна наук.-практ. Інтернет-конференція, 21-28 лютого 2011р.: тези  доп. – Луганськ: Глобус, 2011. – с. 54-56

Камінська А. В.

Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у ВНЗ

Збірник тез І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці» м. Луганськ – вид-во «Глобус» 2011. – 220 с.

Каменська Т. П.

Проблемне навчання на уроках фізики

Методичний журнал «Фізика» №13-14 (161-162).- Харків: видавнича група «Основа», липень 2011.- с.13-15

Камчатна Н. В.

Формування інтелектуальної активності майбутніх дизайнерів

Формування всебічно розвиненої особистості: зб. наук праць за матеріалами Регіонал. наук.-практ. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – с.77-84

Кореняк Н.В.

Аналіз рівня сформованості конфліктологічної грамотності майбутніх фахівців.

Формування себічно розвинутої особистості: зб. Наукових праць за матеріалами. Регіональної науково-практичної конференції (27 квітня 2011 р. м. Брянка), - Луганськ: видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченко, 2011 – 218 с.

Крівцова В. О.

Нетрадиційні форми й методи проведення занять

Формування всебічно розвинутої особистості: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук.-прак. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011.- 218с.

Кожухова З. В.

Застосування новітніх технологій в освіті з метою формування всебічно розвинутої особистості – запорука якісної підготовки фахівців

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Формування всебічно розвинутої особистості» 2011р, м.Брянка. - Луганськ: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2011. – с. 99

Лихачова К.М.

Формування у студентів економістів правильності мовлення

Образне слово Луганщини: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції ім. В. Ужченка (м. Луганськ 14.04.2011) ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» випуск 10, м. Луганськ, 2011. - 337 с.

Лихачова К.М.

Рівні мовленнєвої підготовки студентів економічних спеціальностей ВНЗ російськомовного регіону

Збірник тез І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці» м. Луганськ – вид-во «Глобус» 2011. – 220 с. (21-28.02.11)

Лихачова К.М.

Формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей ВНЗ за допомогою вправ творчої спрямованості

Електронне видання «Науковий портал Донбасу», 2011р.

Лихачова К.М.

Післядипломна освіта як елемент розширення і оновлення професійних знань

Збірник за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2011

Савицька В. В.

Психолого-педагогічні особливості розвитку творчого потенціалу студентів

Формування всебічно розвинутої особистості: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук.-прак. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011.- 218с.

Сапіжак  М.С.

Роль інститутів освіти і науки у формуванні культури та ментальності українського народу

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: сучасні педагогічні технології»,
Стахановська філія МАНПО,
с.12-19, 2011р.

Сапіжак М.С.

Формування духовності та патріотизму у студентів шляхом відродження козацької культури та традицій

Збірник матеріалів з обласної науково-практичної конференції (24 листопада 2011р., м. Лисичанськ) / За заг. ред. О.І. Бабічева, Г.М. Мінєнко – 94 с.

Селютина С.А.

Основні теоретичні засади громадського виховання студентської молоді

Формування всебічно розвинутої особистості: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук.-прак. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011.- 218с.

Бродяна Н. О.

Формування творчої особистості на заняттях з декоративної косметики

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Бродяна Н. О.

Творча робота з обдарованими студентами

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Віщенко О.В.

Організація центра конкурсної діяльності студентів з перукарського мистецтва у позанавчальній роботі

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Віщенко О.В.

Творча робота з обдарованими студентами. Методика підготовки обдарованих студентів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з перукарського мистецва

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Віщенко О. В.

Формування творчої активності: майбутніх художників-модельєрів з перукарського мистецтва у процесі викладання

«Наукова молодь: досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції,  16-17 березня 2010р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 -156 с.

Дімитрова Л. О., Селютіна С. А.

Нетрадиційні форми проведення практичних занять з бухгалтерського обліку

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Дубовік І. В.

Професійна прикладна фізична підготовка як важливий аспект у формуванні майбутніх фахівців

«Наукова молодь: досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції,  16-17 березня 2010р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 -156 с.

Єлісєєва І. О.

Розвиток творчої особистості студентів спеціальності графічний дизайн в процесі позанавчальної діяльності з дисциплін інформаційного циклу

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Єлісєєва І. О.

Вплив гуманізації освіти на вибір технологій та форм організації навчання

«Наукова молодь: досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції,  16-17 березня 2010р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 -156 с.

Зіборова В. В.

Формування інформаційної компетентності викладача.

«Наукова молодь: досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції,  16-17 березня 2010р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 -156 с.

Зіборова В. В.

Педагогічні умови розвитку студента як творчої особистості

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Зотова О.А.

Виховні аспекти формування творчої особистості студентів БТЕТ ім. Т. Шевченка

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Каменська
Т. Д.

Формування творчого мислення майбутніх дизайнерів

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Каменська
Т. П.

Досвід організації дослідницької діяльності студентів на заняттях фізики, екології

Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості», (Брянка,28 квітня 2010р.).- Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010.- с.57-59

Камчатна Н. В.

Аналіз рівня сформованості інтелектуальної культури студентів-дизайнерів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Крівцова В. О.

Критерії оцінювання знань з дисципліни «Економіка підприємства» Методика проведення контролю за якістю знань, умінь і навичок у навчально-виховному процесі

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Кожухова З. В.

Рольова гра «Виробнича нарада»

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Радіонова Є.В.

Розвиток творчої навчальної активності в процесі проектної діяльності на уроках літератури

Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості», (Брянка, 28 квітня 2010р.).- Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010р.

Савицька В. В.

Розвиток творчих здібностей студентів в процесі вивчення облікових дисциплін

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Сердюк С. М.
Старанко Т. В.

Майстер-клас

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навч. заклд. І-ІІ рівня Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010, 270 стор.

Скіба В. М.

С. О. Плетньова як дослідник історії археології Хазарського Каганату

Збірник наукових праць «Історичні записки» вип. 26. Луганськ, 2010р – с.195.

Скіба В. М.

Визначення параметрів впливу алано-сарматських та тюрко-болгарських племен на етногенезу слов'ян Дніпровського лівобережжя період раннього Середньовіччя

Збірник «Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка (історичні науки -2010) №19 (206 с.)

Старанко Т. В.

Розвиток творчих здібностей студентів-дизайнерів в рамках курсу «Композиція»

Актуальні проблеми формування творчої особистості: збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції (28.04.2010 м. Брянка) Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка», 2010.-147 с

Старанко Т. В.

Розвиток творчих здібностей студентів-дизайнерів в рамках курсу «Композиція»

«Наукова молодь досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 березня 2010 р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 156 с.

Черепахіна Р. З.

Ситуаційна методика як один із засобів творчого навчання

Актуальні проблеми формування творчої особистості: Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції (28.04.2010 м. Брянка) Вид-ва ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка», 2010

Гуральчук Т.А.
Козирєва О.М.

Український національний костюм як джерело творчого натхнення модельєра художника

Збірник статей за матеріалами регіонального науково-практичної конференції  «Формування національного менталітету»,  
15 квітня 2009р. м. Брянка

Камчатна Н. В.

Психолого-педагогічні основи формування національного менталітету

Формування національного менталітету: зб. наук праць за матеріалами Регіонал. наук. - практ. конф. (15 квітня 2009 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – с.48-55

Ковальова С.М.

Виховні аспекти формування національного менталітету:

Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції (15 квітня 2009 р., м. Брянка) - Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009 – 88 с.

Поворознюк Н.Г.

Сучасний стан національної самосвідомості студентської молоді міста Брянки.

Формування національного менталітету: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук. –практ. конф. (15 квітня 2009 р., м. Брянка). –Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009 – 88с.

Сапіжак  М.С.

Гуманістичний патріотизм, любов до Батьківщини – основний потенціал ментальності українського народу

Збірник статей за матеріалами регіонального науково-практичної конференції  «Формування національного менталітету», 15 квітня 2009р., м. Брянка, с.4-10

Бородавкіна В.І.

Про дослідження особистих якостей сучасних керівників закладів освіти

Журнал «Освіта Донбасу» № 3-4 (стор. 134-135), 2009р.

Зотова О.А.

Застосування тренінгу як інтерактивної форми навчання на заняттях з маркетингу

Журнал «Освіта Донбасу», №1 2009р.

Поворознюк Н.Г.

Сучасний стан національної самосвідомості студентської молоді (на прикладі соціологічного дослідження в місті Брянка)

Журнал «Освіта Донбасу» №2 (133) 2009р.

Скіба В. М.

Салтово-маяцьке кочовище на р. Лозовій

Матеріали VІІІ Міжнародної студентської наукової археологічної конференції. – Чернігів: Сіверянська думка, 2009. – 252 с.

Каменська Т. Д.

Розвиток творчих здібностей студентів на уроках графічних дисциплін

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка., 2008р.- №21(160)

Кореняк Н.В.

Методика проведення маркетингових досліджень при вивченні основ маркетингу для студентів спеціальностей «Моделювання та конструювання виробів народного вжитку», «Виготовлення виробів із шкіри».

Журнал «Освіта Донбасу» № 2-3 (с.127-128), 2008р.

Королькова Г.І.

Кейсовий метод в системі навчання студентів економічних спеціальностей на практичних заняттях:

Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, Луганськ №22 (161). 2008р. – с. 276-285

Камчатна Н. В.

Інформаційні технології на заняттях з дисципліни «Охорона праці»

Інформаційний бюлетень педагогічного досвіду впровадження освітніх інновацій у формах, методах, технологіях навчання та виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2008р. - с.21-23

Фоменко Л.О.

Поза аудиторна робота з розвитку професійної компетентності студентів

Журнал «Освіта Донбасу», вид-во: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2008

Радіонова Є.В.

Проектна діяльність на заняттях літератури

Образне слово Луганщини: Матеріали VII Регіон. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 18 квітня 2008р.) / Луган. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д. Ужченка. – Вип.7 – Луганськ: Альма-матер, 2008р.

Селютина С.А.

Проведення практичних занять з економічних дисциплін

Журнал «Освіта Донбасу» № 5-6, 2008р.

Гончарова С.В.

Використання активних методів навчання на уроках правознавства

Журнал «Організація навчально-виховної роботи», К.: 2007р.

Гончарова С.В.

Використання активних методів навчання на уроках правознавства

Журнал «Освіта Донбасу»: Луганськ,  2007р.

Сердюк С. М.

Колір в образотворчому мистецтві та його вплив на людину

Художня освіта та естетичне виховання молоді: зб-к праць магістрантів та аспірантів. Матеріали другої регіональної науково-практичної конференції, 29 березня 2007р.

Радіонова Є.В.

Методика навчання стилістики на заняттях гуртка рідної мови (з досвіду роботи)

Образне слово Луганщини: Матеріали IV Регіональної науково-практичної конференції з української мови, (Луганськ, 18 квітня 2005р.) / Головне управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації; Луган. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д. Ужченка. – Вип.4 – Луганськ: Альма-матер, 2005.

Черепахіна Р. З.

Розробка комфортного спеціального взуття для шахтарів.

Шахты. Международный сборник научных трудов. 2004.- 8с.

Черепахіна Р. З.

Патент на промисловий зразок взуття.

Бюлетень Державного департаменту інтелектуальної власності. № 5, 2004.

Каменська Т. П.

Електричний струм у газах (урок прес-конференція), Електромагнітні коливання і хвилі (урок-змагання).

Методична газета «Фізика» №5(197).- Київ: Шкільний світ, лютий 2004.- С.15-20

Черепахіна Р. З.

Проектування ергономічного спецвзуття.

К.: Вісник КНУТД №1., 2002. – 19с

Черепахіна Р. З.

Універсальна методика проектування ергономічного спецвзуття.

К.: Ж «Легка промисловість, № 3. 2002. – 42 с.

Черепахіна Р. З.

Теоретичні основи розрахунку інтегральних показників комфортності взуття.

К.: Ж «Легка промисловість», №4. 2002. – 61с.

Гончарова С.В.

Про роль Брянківського технолого-економічного технікуму в питаннях виховання молоді міста Брянки

Луганськ: Збірник наукових праць обласної ради – семінару, 2001.