НАУКОВІ ВИДАННЯ

НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

 

Автор, співавтори публікації галузі Назва публікації Вихідні дані
(назва видавництва, номер, рік,
кількість сторінок)

Сапіжак  М.С.

Стаття «Особливості роботи вищого навчального закладу в умовах тимчасової евакуації»

Інформаційно-методичний збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі»,
м. Лисичанськ,  (ВП «ЛПК  ЛНУ імені Тараса Шевченка»),
27 лютого 2017р.

Кореняк  Н.В.

Стаття «Діяльність волонтерського руху студентської молоді Брянківського коледжу в умовах АТО»

Інформаційно-методичний збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної  конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі»,
м. Лисичанськ  (ВП «ЛПК  ЛНУ імені Тараса Шевченка»), 27.02.2017р.

Камчатна Н.В.

Стаття «Психолого-педагогічні аспекти підготовки студентської молоді до протистояння  інформаційно-психологічному маніпулюванню»

Інформаційно-методичний збірник  за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі»,
м. Лисичанськ,  (ВП «ЛПК ЛНУ імені Тараса Шевченка»),
27 лютого 2017р.

Радіонова Є.В.

Стаття «Досвід навчальної та позанавчальної діяльності ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка щодо національно-патріотичного виховання молоді в умовах очно-дистанційного навчання»

Інформаційно-методичний збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі»,
м. Лисичанськ  (ВП «ЛПК ЛНУ імені Тараса Шевченка»), 27.02.2017р.

Кореняк  Н.В.

 Стаття «Психолого-педагогічні аспекти формування навичок спілкування у майбутніх фахівців перукарської справи»

Збірник статей за матеріалами науково-практичного семінару «Новітні технології викладання у сфері індустрії краси»,
м. Полтава (ЛНУ імені Тараса Шевченка), 16 листопада 2016р.

Віщенко О. В.

Стаття «Використання інтерактивних технологій в процесі викладання художньо-професійних дисциплін (на прикладі «Композиції зачіски»)

Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Золтан Баконій і закарпатська школа живопису ХХ століття: мистецько-педагогічний та загальнолюдські виміри», м. Ужгород, 2016р.

Радіонова Є.В.

 Стаття «Досвід навчальної та позанавчальної діяльності ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

Електронний збірник статей за матеріалами методичного мосту «Національно-патріотичне та громадське виховання молоді в умовах змішаного навчання: досвід і перспективи»,  м. Лисичанськ, 
2016р.

Віщенко О.В.

Стаття «Категорія художньо-образного мислення у процесі фахової підготовки майбутніх  модельєрів перукарів»

Збірник статей за матеріалами Х Регіональної науково-практичної конференції «Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти:традиції, сучасність та перспективи», м. Кремінне, (електронний збірник), 2016р.

Лихачова К.М.

Стаття «Формування духовно-моральної культури студентів шляхом вивчення творчості Олександра Довженка»

За матеріалами Регіональної науково-практичної конференції «Вплив мистецтва та культури на світогляд сучасної молоді», м. Лисичанськ  (електронний збірник ), 2016 р.

Лихачова К.М.

Стаття «Сучасні підходи до формування фахового мовлення студентів-економістів»

Збірник статей за матеріалами ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини»,
м. Старобільськ,  (ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»),
29 квітня 2016р.

Вівденко І.О.

Проблема формування професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну засобами інформаційних технологій

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-26 лютого 2012 р. - Луганськ: Глобус, 2012. - 228 с.

Зіборова В.В.

Формування інформаційної компетентності учнів

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-26 лютого 2012 р. - Луганськ: Глобус, 2012. - 228 с.

Лихачова К.М.

Формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей ВНЗ за допомогою ділової гри

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-26 лютого 2012 р. - Луганськ: Глобус, 2012. - 228 с.

Старанко Т. В.

Активізація навчальної діяльності студентів в процесі роботи над дизайн-проектом

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-26 лютого 2012 р. - Луганськ: Глобус, 2012. - 228 с.

Лихачова К.М.

Засвоєння майбутніми економістами норм мовленєвого етикету

Образне слово Луганщини: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2012р., м. Луганськ, с. 348

Гончарова С.В.

Проблема духовно-морального виховання особистості в історії вітчизняної філософії та педагогіки

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Дімитрова Л.О.

Моральне виховання як головний чинник формування сучасного фахівця

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Дунець Н.В.

Застосування інноваційних виховних технологій з досвіду діяльності Народного студентського театру моди БТЕТ ЛНУ імені Тараса Шевченка

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Зотова О.А.

Сучасні методи соціалізації студентської молоді

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Каменська Т.П.

Патріотичне виховання студентів при вивченні фізики

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Камчатна Н. В.

Формування інтелектуальної активності майбутніх дизайнерів

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Ковальова С.М.

Патріотичне виховання як основний складник національного виховання

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Кореняк Н.В.

Особистість та управління процесом її формування.

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Козирєва О.М.

Роль громадських молодіжних організацій у громадському вихованні

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Лихачова К.М.

Узагальнення педагогічного досвіду формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Малиновська В.П.

Сучасні проблеми та перспективи фізичного виховання студентської молоді

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Поворознюк Н.Г.

Моральне виховання як соціально-педагогічний феномен

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Савицька В.В.

Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Селютина С.А.

Основні теоретичні засади громадського виховання студентської молоді

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Сердюк С.М.,
Старанко Т. В.

Виховання студентів патріотизму й шанобливого становлення до культурно-історичних цінностей у процесі навчання

Теорія і практика виховання сучасної молоді: цінності, зміст, технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 4 жовтня 2012 р.). - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2012. - 308 с.

Лихачова К.М.

Роль технічних засобів навчання у формування правильності мовлення студентів майбутніх економістів

Луганський інститут післядипломної освіти, 2012р.

Лихачова К.М.

Засвоєння майбутніми економістами норм мовленевого етикету

Вісник Луганського національного університету іменя Тараса Шевченка (педагогічні науки) (осінь 2012р.)

Сапіжак  М.С.

Роль інститутів освіти і науки у формуванні культури та ментальності українського народу

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: сучасні педагогічні технології»,
Стахановська філія МАНПО,
с.12-19, 2011р.

Бородавкіна В.І.,
Левшіна Г.Д.

З досвіду вивчення проблеми використання засобів етнопедагогіки в процесі фахової підготовки студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції  «Формування всебічно розвинутої особистості»,  27 квітня 2011р.,
м. Брянка – 218с.

Гончарова С.В.

Теоретико-методологічні засади та педагогічні умови формування духовно-моральної культури студентів в сучасних навчальних закладах України

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції  «Формування всебічно розвинутої особистості»,  27 квітня 2011р.,
м. Брянка – 218с.

Зотова О.А.

Сучасні методи соціалізації та становлення студ. молоді в БТЕТ ЛНУ ім. Т.Шевченка

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції  «Формування всебічно розвинутої особистості»,  27 квітня 2011р.,
м. Брянка – 218с.

Камчатна Н. В.

Формування інтелектуальної активності майбутніх дизайнерів

Формування всебічно розвиненої особистості: зб. наук праць за матеріалами Регіонал. наук.-практ. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – с.77-84

Кореняк Н.В.

Аналіз рівня сформованості конфліктологічної грамотності майбутніх фахівців.

Формування себічно розвинутої особистості: зб. Наукових праць за матеріалами. Регіональної науково-практичної конференції (27 квітня 2011 р. м. Брянка), - Луганськ: видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченко, 2011 – 218 с.

Крівцова В. О.

Нетрадиційні форми й методи проведення занять

Формування всебічно розвинутої особистості: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук.-прак. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011.- 218с.

Кожухова З. В.

Застосування новітніх технологій в освіті з метою формування всебічно розвинутої особистості – запорука якісної підготовки фахівців

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Формування всебічно розвинутої особистості» 2011р, м.Брянка. - Луганськ: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2011. – с. 99

Савицька В. В.

Психолого-педагогічні особливості розвитку творчого потенціалу студентів

Формування всебічно розвинутої особистості: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук.-прак. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011.- 218с.

Селютина С.А.

Основні теоретичні засади громадського виховання студентської молоді

Формування всебічно розвинутої особистості: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук.-прак. конф. (27 квітня 2011 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011.- 218с.

Гончарова С.В.

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в процесі формування духовної культури студентів БТЕТ

Збірник матеріалів з обласної науково-практичної конференції (24 листопада 2011р., м. Лисичанськ) / За заг. ред. О.І. Бабічева, Г.М. Мінєнко – 94 с.

Сапіжак М.С.

Формування духовності та патріотизму у студентів шляхом відродження козацької культури та традицій

Збірник матеріалів з обласної науково-практичної конференції (24 листопада 2011р., м. Лисичанськ) / За заг. ред. О.І. Бабічева, Г.М. Мінєнко – 94 с.

Лихачова К.М.

Формування у студентів економістів правильності мовлення

Образне слово Луганщини: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції ім. В. Ужченка (м. Луганськ 14.04.2011) ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» випуск 10, м. Луганськ, 2011. - 337 с.

Єлісєєва І. О.

Формування творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну на основі професійно орієнтованих інформаційних систем

Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: I міжнародна наук.-практ. Інтернет-конференція, 21-28 лютого 2011р.: тези  доп. – Луганськ: Глобус, 2011. – с. 54-56

Зіборова В.В.

Організаційно-педагогічні умови формування професійної культури у студентів ВНЗ

Збірник тез І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці» м. Луганськ – вид-во «Глобус» 2011. – 220 с.

Камінська А. В.

Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у ВНЗ

Збірник тез І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці» м. Луганськ – вид-во «Глобус» 2011. – 220 с.

Лихачова К.М.

Рівні мовленнєвої підготовки студентів економічних спеціальностей ВНЗ російськомовного регіону

Збірник тез І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці» м. Луганськ – вид-во «Глобус» 2011. – 220 с. (21-28.02.11)

Лихачова К.М.

Формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей ВНЗ за допомогою вправ творчої спрямованості

Електронне видання «Науковий портал Донбасу», 2011р.

Лихачова К.М.

Післядипломна освіта як елемент розширення і оновлення професійних знань

Збірник за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2011

Каменська Т. П.

Проблемне навчання на уроках фізики

Методичний журнал «Фізика» №13-14 (161-162).- Харків: видавнича група «Основа», липень 2011.- с.13-15

Бродяна Н. О.

Формування творчої особистості на заняттях з декоративної косметики

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Віщенко О.В.

Організація центра конкурсної діяльності студентів з перукарського мистецтва у позанавчальній роботі

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Єлісєєва І. О.

Розвиток творчої особистості студентів спеціальності графічний дизайн в процесі позанавчальної діяльності з дисциплін інформаційного циклу

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Зіборова В. В.

Педагогічні умови розвитку студента як творчої особистості

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Зотова О.А.

Виховні аспекти формування творчої особистості студентів БТЕТ ім. Т. Шевченка

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Каменська
Т. Д.

Формування творчого мислення майбутніх дизайнерів

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Каменська
Т. П.

Досвід організації дослідницької діяльності студентів на заняттях фізики, екології

Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості», (Брянка,28 квітня 2010р.).- Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010.- с.57-59

Камчатна Н. В.

Аналіз рівня сформованості інтелектуальної культури студентів-дизайнерів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Радіонова Є.В.

Розвиток творчої навчальної активності в процесі проектної діяльності на уроках літератури

Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості», (Брянка, 28 квітня 2010р.).- Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010р.

Савицька В. В.

Розвиток творчих здібностей студентів в процесі вивчення облікових дисциплін

Збірник наукових праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,  м. Брянка
28 квітня 2010р.

Старанко Т. В.

Розвиток творчих здібностей студентів-дизайнерів в рамках курсу «Композиція»

Актуальні проблеми формування творчої особистості: збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції (28.04.2010 м. Брянка) Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка», 2010.-147 с

Черепахіна Р. З.

Ситуаційна методика як один із засобів творчого навчання

Актуальні проблеми формування творчої особистості: Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції (28.04.2010 м. Брянка) Вид-ва ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка», 2010

Бродяна Н. О.

Творча робота з обдарованими студентами

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Віщенко О.В.

Творча робота з обдарованими студентами. Методика підготовки обдарованих студентів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з перукарського мистецва

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Дімитрова Л. О., Селютіна С. А.

Нетрадиційні форми проведення практичних занять з бухгалтерського обліку

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Крівцова В. О.

Критерії оцінювання знань з дисципліни «Економіка підприємства» Методика проведення контролю за якістю знань, умінь і навичок у навчально-виховному процесі

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Кожухова З. В.

Рольова гра «Виробнича нарада»

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010 - 270 с.

Сердюк С. М.
Старанко Т. В.

Майстер-клас

Каталог «Гуманізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання та виховання серед вищих навч. заклд. І-ІІ рівня Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010, 270 стор.

Віщенко О. В.

Формування творчої активності: майбутніх художників-модельєрів з перукарського мистецтва у процесі викладання

«Наукова молодь: досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції,  16-17 березня 2010р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 -156 с.

Дубовік І. В.

Професійна прикладна фізична підготовка як важливий аспект у формуванні майбутніх фахівців

«Наукова молодь: досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції,  16-17 березня 2010р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 -156 с.

Єлісєєва І. О.

Вплив гуманізації освіти на вибір технологій та форм організації навчання

«Наукова молодь: досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції,  16-17 березня 2010р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 -156 с.

Зіборова В. В.

Формування інформаційної компетентності викладача.

«Наукова молодь: досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції,  16-17 березня 2010р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 -156 с.

Старанко Т. В.

Розвиток творчих здібностей студентів-дизайнерів в рамках курсу «Композиція»

«Наукова молодь досягнення та перспективи» Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 березня 2010 р. Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2010 156 с.

Віщенко О.В.

Формування творчої активності: майбутніх художників-модельєрів з перукарського мистецтва у процесі викладання

Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Наукова молодь: досягнення та перспективи» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2010. - №8 (195).-с.194

Дубовік І. В.

Професійна прикладна фізична підготовка як важливий аспект у формуванні майбутніх фахівців

Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка  за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Наукова молодь: досягнення та перспективи» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2010. - №8(195).-с.39

Єлісєєва І. О.

Вплив гуманізації освіти на вибір технологій та форм організації навчання

Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка  за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Наукова молодь: досягнення та перспективи» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2010. - №8(195)

Зіборова В. В.

Формування інформаційної компетентності викладача.

Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка  за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Наукова молодь: досягнення та перспективи» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2010. - №8(195)

Скіба В. М.

С. О. Плетньова як дослідник історії археології Хазарського Каганату

Збірник наукових праць «Історичні записки» вип. 26. Луганськ, 2010р – с.195.

Старанко Т. В.

Розвиток творчих здібностей студентів-дизайнерів в рамках курсу «Композиція»

Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка,  квітень №8(195) 2010р.

Сапіжак  М.С.

Гуманістичний патріотизм, любов до Батьківщини – основний потенціал ментальності українського народу

Збірник статей за матеріалами регіонального науково-практичної конференції  «Формування національного менталітету», 15 квітня 2009р., м. Брянка, с.4-10

Гуральчук Т.А.
Козирєва О.М.

Український національний костюм як джерело творчого натхнення модельєра художника

Збірник статей за матеріалами регіонального науково-практичної конференції  «Формування національного менталітету»,  
15 квітня 2009р. м. Брянка

Камчатна Н. В.

Психолого-педагогічні основи формування національного менталітету

Формування національного менталітету: зб. наук праць за матеріалами Регіонал. наук. - практ. конф. (15 квітня 2009 р., м. Брянка). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – с.48-55

Ковальова С.М.

Виховні аспекти формування національного менталітету:

Збірник наукових праць за матеріалами Регіональної науково-практичної конференції (15 квітня 2009 р., м. Брянка) - Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009 – 88 с.

Поворознюк Н.Г.

Сучасний стан національної самосвідомості студентської молоді міста Брянки.

Формування національного менталітету: зб. наук. праць за матеріалами Регіонал. наук. –практ. конф. (15 квітня 2009 р., м. Брянка). –Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009 – 88с.

Бородавкіна В.І.

Про дослідження особистих якостей сучасних керівників закладів освіти

Журнал «Освіта Донбасу» № 3-4 (стор. 134-135), 2009р.

Зотова О.А.

Застосування тренінгу як інтерактивної форми навчання на заняттях з маркетингу

Журнал «Освіта Донбасу», №1 2009р.

Поворознюк Н.Г.

Сучасний стан національної самосвідомості студентської молоді (на прикладі соціологічного дослідження в місті Брянка)

Журнал «Освіта Донбасу» №2 (133) 2009р.

Скіба В. М.

Салтово-маяцьке кочовище на р. Лозовій

Матеріали VІІІ Міжнародної студентської наукової археологічної конференції. – Чернігів: Сіверянська думка, 2009. – 252 с.

Каменська Т. Д.

Розвиток творчих здібностей студентів на уроках графічних дисциплін

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка., 2008р.- №21(160)

Кореняк Н.В.

Методика проведення маркетингових досліджень при вивченні основ маркетингу для студентів спеціальностей «Моделювання та конструювання виробів народного вжитку», «Виготовлення виробів із шкіри».

Журнал «Освіта Донбасу» № 2-3 (с.127-128), 2008р.

Королькова Г.І.

Кейсовий метод в системі навчання студентів економічних спеціальностей на практичних заняттях:

Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, Луганськ №22 (161). 2008р. – с. 276-285

Камчатна Н. В.

Інформаційні технології на заняттях з дисципліни «Охорона праці»

Інформаційний бюлетень педагогічного досвіду впровадження освітніх інновацій у формах, методах, технологіях навчання та виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2008р. - с.21-23

Фоменко Л.О.

Поза аудиторна робота з розвитку професійної компетентності студентів

Журнал «Освіта Донбасу», вид-во: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 2008

Радіонова Є.В.

Проектна діяльність на заняттях літератури

Образне слово Луганщини: Матеріали VII Регіон. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 18 квітня 2008р.) / Луган. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д. Ужченка. – Вип.7 – Луганськ: Альма-матер, 2008р.

Селютина С.А.

Проведення практичних занять з економічних дисциплін

Методичне видання «Освіта Донбасу» № 5-6, 2008р.

Гончарова С.В.

Використання активних методів навчання на уроках правознавства

Організація навчально-виховної роботи, К.: 2007р.

Гончарова С.В.

Використання активних методів навчання на уроках правознавства

Журнал «Освіта Донбасу»: Луганськ,  2007р.

Сердюк С. М.

Колір в образотворчому мистецтві та його вплив на людину

Художня освіта та естетичне виховання молоді: зб-к праць магістрантів та аспірантів. Матеріали другої регіональної науково-практичної конференції, 29 березня 2007р.

Скіба В. М.

Визначення параметрів впливу алано-сарматських та тюрко-болгарських племен на етногенезу слов'ян Дніпровського лівобережжя період раннього Середньовіччя

Збірник «Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка (історичні науки -2010) №19 (206 с.)

Радіонова Є.В.

Методика навчання стилістики на заняттях гуртка рідної мови (з досвіду роботи)

Образне слово Луганщини: Матеріали IV Регіональної науково-практичної конференції з української мови, (Луганськ, 18 квітня 2005р.) / Головне управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації; Луган. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д. Ужченка. – Вип.4 – Луганськ: Альма-матер, 2005.

Черепахіна Р. З.

Розробка комфортного спеціального взуття для шахтарів.

Шахты. Международный сборник научных трудов. 2004.- 8с.

Черепахіна Р. З.

Патент на промисловий зразок взуття.

Бюлетень Державного департаменту інтелектуальної власності. № 5 2004.

Каменська Т. П.

Електричний струм у газах (урок прес-конференція), Електромагнітні коливання і хвилі (урок-змагання).

Методична газета «Фізика» №5(197).- Київ: Шкільний світ, лютий 2004.- С.15-20

Черепахіна Р. З.

Проектування ергономічного спецвзуття.

К.: Вісник КНУТД №1., 2002. – 19с

Черепахіна Р. З.

Універсальна методика проектування ергономічного спецвзуття.

К.: Ж «Легка промисловість, № 3. 2002. – 42 с.

Черепахіна Р. З.

Теоретичні основи розрахунку інтегральних показників комфортності взуття.

К.: Ж «Легка промисловість», №4. 2002. – 61с.

Гончарова С.В.

Про роль Брянківського технолого-економічного технікуму в питаннях виховання молоді міста Брянки

Луганськ: Збірник наукових праць обласної ради – семінару, 2001.