Про коледж

Брянківський коледж є провідним державним сучасним закладом у структурі Державного закладу "Луганського національного університету імені Тараса Шевченка". Більш 50 років він успішно функціонує на ринку освітніх послуг. За роки існування коледж здобув авторитет і шану на вітчизняному просторі.

 

Історична довідка

ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (Брянківський технолого-економічний технікум) розпочав свою діяльність у 1968 році як освітня установа Міністерства побутового обслуговування Української РСР.

З 1993 року він був підпорядкований Укрсоюзсервісу, а з 1997 року – Міністерству освіти України.

Спочатку у коледжі велась підготовка спеціалістів сфери побутового обслуговування за спеціальностями:

 

 

Перший випуск фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік» відбувся у 1970 році.

 

Починаючи з 1987 року під керівництвом директорів Косінова О.В. та Черепахіної Р.З. відкрито ще чотири спеціальності:

«Моделювання та конструювання взуття» (1987),

«Моделювання та конструювання одягу» (1988),

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (1999),

«Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (промислова графіка)» (2003).

 

У 2000 році був створений Студентський центр моди, працюючи в якому, студенти моделюють ексклюзивний одяг, створюють казкові образи та унікальні колекції.

 

У 2006 році з метою оптимізації мережі навчальних закладів, забезпечення ефективного використання навчально-лабораторної бази і науково-педагогічного потенціалу наказом МОН України від 05.04.2006 р. за №268 припинена діяльність Брянківського технолого-економічного технікуму і створено у складі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка відокремлений структурний підрозділ – Брянківський технолого-економічний технікум.

У 2008 році повне найменування технікуму згідно з наказом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 15.05.2008 року за № 152-ЗД змінено на Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Входження технікуму до структури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка надало можливість скоординувати спільну діяльність та реалізувати Закони України «Про освіту» та «Про вищу освіту» з впровадження ступеневої освіти фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами; забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази і науково-педагогічного потенціалу.

З 01 лютого 2013 року згідно з наказом ректора ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» від 21.01.2013р. № 36-ЗД і листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11–21128 від 26.12.2012р. «Про реорганізацію Брянківського технолого-економічного технікуму» навчальний заклад перейменований на Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

 

 

 

Наразі коледж веде підготовку за денною та заочною формами здобуття освіти, має два відділення – економічне та технологічне. Викладачі та студенти живуть насиченим творчим життям, спрямованим на підвищення якості підготовки фахівців шляхом зміцнення науково – методичного потенціалу, зростання матеріальної бази, а також модернізації освітньої діяльності і застосування новітніх інформаційних технологій. Освітній процес у ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» забезпечують 11 викладачів, що працюють за основним місцем роботи, та 13 викладачів-сумісників. Серед них 1 відмінник освіти, 9 викладачів вищої категорії, 2 кандидати наук, 1 заслужений працівник культури України, 1 аспірант. Мають педагогічні звання: 1 – «викладач-методист», 4 - «старший викладач».

 

У роботі викладачі використовують особистісно орієнтовані й інтерактивні методи навчання і впроваджують сучасні інформаційні технології. Один з найважливіших принципів, якими керується педагогічний колектив під час надання освітніх послуг - професійний підхід при підготовці висококваліфікованих фахівців.

Значна частина викладачів нагороджена грамотами Луганської обласної державної адміністрації, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладачі і студенти ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ведуть активну наукову, пошуково-дослідницьку роботу, що є невід`ємною складовою навчального процесу і інноваційної діяльності.

 

 

Студентська науково-дослідницька діяльність спрямована на активну наукову творчість і передбачає різноманітні сучасні форми її втілення. Кожного року на базі Брянківського коледжу проводяться регіональні науково-практичні конференції, конкурси, олімпіади, студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт, які проводяться у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка; захищають проекти наукових робіт, друкують статті і доповіді у збірниках наукових праць.

Змістовною та різноманітною є культурно-масова робота, яку проводить соціальний педагог, керівники Народного театру моди, рада студентського самоврядування.

В студентському середовищі заохочуються благодійність і милосердя. В коледжі є волонтерські об`єднання, студентська соціальна служба. Студенти закладу неодноразово ставали переможцями обласного конкурсу «Студент року» у різних номінаціях, стипендіатами обласної ради, благодійного фонду «Благовіст», Верховної Ради і Президента України. Неодноразово ставали переможцями і дипломатами Всеукраїнських конкурсів моделей одягу та перукарського мистецтва. Результати конкурсів підтверджують, наскільки талановита й обдарована студентська молодь у коледжі. Справжнім святом творчості стають тижні циклових комісій, під час яких студенти демонструють творчі роботи, моделі одягу і зачісок, вироби декоративно-прикладних мистецтв.

Виховна робота педагогічного колективу спрямована на формування загальнолюдських і моральних цінностей, громадської активності студентів, національної самосвідомості, патріотизму та професійної гідності.

За інноваційну діяльність з якісної підготовки фахівців, вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка удостоєний у 2011 році звання «Флагман освіти і науки України».

А в 2017 році на Восьмій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2017» і П'ятій Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu – 2017» представники Брянківського коледжу отримали Почесні грамоти Міністерства освіти і науки за активну участь у проведенні виставки, професіоналізм, величезний творчий потенціал у справі підготовки фахівців і виховання молоді України.

 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» наразі проводить освітню діяльність на базі Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка (у м. Лисичанськ Луганської обл.)

Навчальний заклад був евакуйований із тимчасово неконтрольованої Україною території відповідно до наказу ректора ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за № 1012-ЗД від 01.10.2014р. Все матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу залишилося у м. Брянка Луганської області. Але навчальна та соціальна структура Лисичанського педагогічного коледжу дозволила з успіхом впроваджувати освітню діяльність коледжу.

Соціальна інфраструктура Лисичанського педагогічного коледжу включає один навчальний корпус загальною площею 5671 м2, два спортивні зали, шість спортивних споруд, актову залу, навчально-виробничі майстерні, господарчі будівлі, гуртожиток на 450 місць, бібліотеку з читальною залою на 50 посадкових місць, їдальню, яка розрахована на 120 посадкових місць.

У розпорядженні студентів коледжу 37 навчальних аудиторій, оснащених сучасним обладнанням, функціонує 5 мультимедійних аудиторій, 4 комп'ютерні лабораторії, комп'ютеризована читальна зала. Навчальний заклад забезпечений сучасною технікою в необхідній кількості для здійснення навчально-виховного процесу.

Значна роль у забезпеченні продуктивності навчального процесу належить бібліотеці коледжу, яка налічує 72047 одиниць фонду, має електронну читальну залу. Локальна комп'ютерна мережа коледжу об'єднує 92 персональні комп'ютери й підключена до мережі «Інтернет». У навчальному закладі є зона Інтернет - покриття Wi-Fi.

У приміщенні гуртожитку функціонують навчальна перукарня, навчальне рекламне агентство, 2 тренажерні зали, хореографічна зала, кімнати самопідготовки та відпочинку.

Територія коледжу займає 5,5681 га, на якій розташована зелена зона, футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики.