Про коледж

Брянківський коледж є провідним державним сучасним закладом у структурі Державного закладу "Луганського національного університету імені Тараса Шевченка". 50 років успішно функціонує на ринку освітніх послуг. За роки існування коледж здобув авторитет і шану на вітчизняному просторі.

Брянківський коледж було засновано у 1968 році під керівництвом директора Смородіна В.І. згідно з рішенням ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР та Міністерства побутового обслуговування населення. Спочатку у коледжі велась підготовка спеціалістів сфери побутового обслуговування за спеціальностями:

 

 

Починаючи з 1987 року під керівництвом директорів Косінова О.В. та Черепахіної Р.З. відкрито ще чотири спеціальності:

«Моделювання та конструювання взуття»,

«Моделювання та конструювання одягу»,

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика»,

«Дизайн»(графічний дизайн).

Наразі коледж веде підготовку за денною та заочною формами навчання, має два відділення – економічне та технологічне.

Викладачі та студенти живуть насиченим творчим життям, спрямованим на підвищення якості підготовки фахівців шляхом зміцнення науково – методичного потенціалу, зростання матеріальної бази, а також модернізації освітньої діяльності і застосування новітніх інформаційних технологій.

У 2000 році був створений Студентський центр моди, працюючи в якому, студенти моделюють ексклюзивний одяг, створюють казкові образи та унікальні колекції.

З метою оптимізації мережі вищих навчальних закладів, забезпечення ефективного використання навчально-лабораторної бази та науково-педагогічного потенціалу наказом Міністерства освіти і науки України № 268 від 05.04.2006 року і наказу Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка № 169 від 16.06.2006 року Брянківський коледж увійшов до складу Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка як відокремлений структурний підрозділ. Це стало новою віхою в історії закладу і відкрило нові можливості. Студенти Брянківського коледжу отримують освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». В подальшому випускники коледжу на його базі отримують ступеневу вищу освіту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Спеціаліст» за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Дизайн», «Професійна освіта (Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)», "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)", "Професійна освіта (Економіка)", "Професійна освіта (Побутове обслуговування)".

 

 

 

Наразі, під керівництвом директора Брянківського коледжу – заслуженого працівника культури України, відмінника освіти, Сапіжака Михайла Степановича, здійснює підготовку молодших спеціалістів колектив викладачів, у якому – 1 відмінник освіти, 8 викладачів вищої категорії, 2 мають першу категорію, 1 заслужений працівник культури України, мають педагогічні звання: 1 – «викладач-методист», 4 - «старший викладач». В коледжі працюють 5 магістрів та 1 – випускник аспірантури.

У роботі викладачі використовують особистісно орієнтовані й інтерактивні методи навчання і впроваджують сучасні інформаційні технології. Один з найважливіших принципів, якими керується педагогічний колектив під час надання освітніх послуг - професійний підхід при підготовці висококваліфікованих фахівців.

Значна частина викладачів нагороджена грамотами Луганської обласної державної адміністрації, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладачі і студенти ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ведуть активну наукову, пошуково-дослідницьку роботу, що є невід`ємною складовою навчального процесу і інноваційної діяльності.

Студентська науково-дослідницька діяльність спрямована на активну наукову творчість і передбачає різноманітні сучасні форми її втілення. Кожного року на базі Брянківського коледжу проводяться регіональні науково-практичні конференції, конкурси, олімпіади, студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт, які проводяться у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка; захищають проекти наукових робіт, друкують статті і доповіді у збірниках наукових праць.

Змістовною та різноманітною є культурно-масова робота, яку проводить соціальний педагог, керівники Народного театру моди, рада студентського самоврядування.

В студентському середовищі заохочуються благодійність і милосердя. В коледжі є волонтерські об`єднання, студентська соціальна служба. Студенти закладу неодноразово ставали переможцями обласного конкурсу «Студент року» у різних номінаціях, стипендіатами обласної ради, благодійного фонду «Благовіст», Верховної Ради і Президента України. Неодноразово ставали переможцями і дипломатами Всеукраїнських конкурсів моделей одягу та перукарського мистецтва. Результати конкурсів підтверджують, наскільки талановита й обдарована студентська молодь у коледжі. Справжнім святом творчості стають тижні циклових комісій, під час яких студенти демонструють творчі роботи, моделі одягу і зачісок, вироби декоративно-прикладних мистецтв.

Виховна робота педагогічного колективу спрямована на формування загальнолюдських і моральних цінностей, громадської активності студентів, національної самосвідомості, патріотизму та професійної гідності.

За інноваційну діяльність з якісної підготовки фахівців, вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка удостоєний у 2011 році звання «Флагман освіти і науки України».