Ліцензії та сертифікати

Провадження освітньої діяльності у ВП «Брянківський коледж Луганського національний університет імені Тараса Шевченка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АЕ № 636849 від 19.06.2015 року, термін дії ліцензії – до 01.07.2017 р.)