Доступ до публічної інформації

Положення про коледж

Правила внутрішнього розпорядку

 

 

Положення коледжу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про Педагогічну раду

Положення про Навчально-методичну раду

Положення про Адміністративну раду

Положення про Піклувальну раду

Положення про порядок створення і роботу Екзаменаційної комісії

Положення про Приймальну комісію

Положення про підрозділ – Комісію щодо сприяння працевлаштуванню

Положення про циклову комісію

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

Мова (мови) освітнього процесу - українська

 

Ліцензії та сертифікати

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

АКТ узгодження переліку спеціальностей (МОН України)

Сертифікати акредитації спеціальностей

 

 

Приймальна комісія

Правила прийому

УМОВИ прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році

Оприлюднені рішення приймальної комісії

 

 

Освітні програми за напрямами підготовки (спеціальностями) у коледжі

Освітня програма профільної середньої освіти

5.02020701 Дизайн

022 Дизайн (графічний та одягу)

5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика

022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)

5.03050401 Економіка підприємства

051 Економіка

5.03050901 Бухгалтерський облік

071 Облік і оподаткування

 

Результати моніторингу якості освіти

Дизайн

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Економіка підприємства

Бухгалтерський облік

 

Склад керівних органів вищого навчального закладу

Адміністрація коледжу

 

 

Штатний розпис

Штатний розпис

 

 

Кошторис

Кошторис за КПКВК 2201150

Кошторис за КПКВК 2201190

 

 

Звіт про використання коштів

 

 

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Річний план закупівель

 

 

 

Рейтинг студентів по коледжу для призначення академічних стипендій

 

Розмір плати за навчання

 

Інформація про процедури та результати прийняття рішень під час провадження діяльності у сфері вищої освіти

Положення про порядок переведення студентів на бюджетну форму навчання

Правила призначення стипендій студентам

Рішення педагогічної ради коледжу

Звіт директора