Доступ до публічної інформації

Положення про коледж

Правила внутрішнього розпорядку

Колективний договір

Антикорупційна програма

 

 

Положення коледжу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про Педагогічну раду

Положення про Навчально-методичну раду

Положення про Адміністративну раду

Положення про Піклувальну раду

Положення про порядок створення і роботу Екзаменаційної комісії

Положення про Приймальну комісію

Положення про підрозділ – Комісію щодо сприяння працевлаштуванню

Положення про циклову комісію

Положення про відділення

 

Порядок проведення захисту дипломних проєктів для спеціальності 022 Дизайн (за спеціалізаціями)

Порядок проведення захисту дипломних проєктів для спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)

 

Порядок проведення комплексного державного екзамену для студентів спеціальності 051 Економіка

Порядок проведення комплексного державного екзамену для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування

 

 

Мова (мови) освітнього процесу - українська

 

Ліцензії та сертифікати

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Ліцензія (станом на 05.07.2019)

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Ліцензія (станом на 10.10.2019)

АКТ узгодження переліку спеціальностей (МОН України)

Сертифікати акредитації спеціальностей

Ліцензія на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

 

Приймальна комісія

Правила прийому

Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році

Оприлюднені рішення приймальної комісії

 

 

Освітні програми за напрямами підготовки (спеціальностями) у коледжі

Профільна середня освіта підготовки молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти

022 Дизайн (графічний та одягу)

022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021

 

022 Дизайн (графічний та одягу)

022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

 

Склад керівних органів вищого навчального закладу

Адміністрація коледжу

 

 

Фактична кількість осіб, які навчаються в коледжі

Денна форма

Заочна форма

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

 

Штатний розпис

Штатний розпис

 

 

Кошторис

Кошторис за КПКВК 2201420

Кошторис за КПКВК 2201190

 

 

Звіт про використання коштів

 

 

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Річний план закупівель

 

 

Розмір плати за навчання

Розмір плати за навчання

 

Інформація про процедури та результати прийняття рішень під час провадження діяльності у сфері вищої освіти

Положення про порядок переведення студентів на бюджетну форму навчання

Правила призначення стипендій студентам

Рейтинг студентів по коледжу для призначення академічних стипендій

Рейтинг студентів нового набору для призначення академічних стипендій за підсумками вступних випробувань

Рішення педагогічної ради коледжу

 

Звіти директора

Звіт директора-2017

Звіт директора-2018

Звіт директора-2019

Звіт директора-2020