Науково-дослідницька діяльність

Науково-дослідницька діяльність є невід'ємною складовою освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Викладачі фахового коледжу використовують такий підхід до освітнього процесу, який забезпечує всебічний розвиток розумових, творчих, фізичних і наукових здібностей здобувачів освіти. Викладачам важливо не стільки дати студентам у короткий термін максимум інформації, скільки навчити їх самостійно орієнтуватись у потоках цієї інформації та ефективно її використовувати. А це стає можливим тільки через набуття здобувачами освіти досвіду науково-дослідницької діяльності.

Центром науково-дослідницької діяльності в коледжі є навчально-методичний кабінет. Завідувач навчально-методичного кабінету Кореняк Наталія Василівна.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності:

• організація проведення в коледжі науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, конкурсів тощо;

• пропагування передового педагогічного досвіду;

• залучення викладачів та здобувачів освіти до участі у регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних науково-практичних заходах з урахуванням специфіки майбутньої спеціальності;

• організація співробітництва з науковцями Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

• організація навчання викладачів в магістратурі та/або аспірантурі університету;

• участь у Днях науки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

• публікація викладацьких та студентських науково-дослідницьких робіт;

• організація роботи творчих студентських об'єднань тощо;

• організація і проведення Днів науки в коледжі та ін.

 

 

 

За останні роки на базі коледжу були проведені регіональні науково-практичні конференції за такими темами:

- «Формування національного менталітету»,

- «Актуальні проблеми формування творчої особистості»,

- «Формування всебічно розвинутої особистості»,

- «Краєзнавство: дослідження, здобутки, проблеми»,

- «Молодь для розвитку регіону»,

- «Творча самореалізація майбутніх фахівців»,

- «Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області»,

- «Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді»,

- «Вплив мистецтва та культури на світогляд сучасної молоді»,

- «Соціокультурні та професійні координати становлення особистості»,

- «Професійні компетенції конкурентоспроможного фахівця в умовах євроінтеграції».

 

Щорічно здобувачі освіти коледжу беруть участь в конкурсах студентських наукових робіт «Науковий пошук молодих дослідників» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; у роботі науково-практичного семінару «Новітні технології викладання у сфері індустрії краси» Навчально-наукового інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму (м. Полтава) тощо.

 

Участь у конференціях і конкурсах допомагає здобувачам фахової передвищої освіти набути навички дослідницької роботи, ознайомитись з досягненнями наук, історією рідного краю й України, реаліями економічних реформ в України та за її межами, розкрити власні творчі здібності.

 

Для ефективної інтеграції навчальної і науково-дослідницької діяльності студенти і викладачі коледжу беруть активну участь у різних фахових конкурсах та виставках, а саме у:

• Чемпіонатах України з перукарського мистецтва, макіяжу та нігтьової естетики

• регіональному конкурсі творчих робіт серед студентів «З дитинства відкриваєш материк, ім'я якому – Батьківщина…»; • Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани»;

• Міжнародному бліц-конкурсі з веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед студентів та учнів та ін.

• Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта України» та ін.

 

З метою проведення профорієнтаційної роботи, виявлення й підтримки обдарованих дітей на базі коледжу щороку проводиться регіональний конкурс живопису і графіки «Крок у майбутнє».