Новини

11.05.2017

11 травня 2017 року у Брянківському коледжі відбулось підведення підсумків Днів науки.

Науково-дослідна робота  студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.

Основною формою науково-дослідної роботи студентів є участь студентів у наукових дослідженнях, що проводяться викладачами циклових комісій.

Студенти Брянківського коледжу беруть участь у роботі наукових конференцій, семінарів, конкурсів, олімпіад. Важливими напрямами у розвитку творчого мислення та виявлення талановитої молоді є проведення  олімпіад коледжу з навчальних  дисциплін і спеціальності. Проведення студентських олімпіад дозволяє об'єктивно виявити  обдаровану студентську молодь вже на перших  курсах. Саме тому цикловими комісіями щорічно проводяться олімпіади з навчальних дисциплін.

Науково–дослідна  робота у коледжі полягає в пошуковій діяльності, що виражається, насамперед, у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання..
Взаємопов'язаними елементами науково–дослідної роботи студентів Брянківського коледжу є :

Від початку перебування у вищому навчальному закладі кожен студент має брати участь у наукових пошуках планових досліджень своїх викладачів, упровадження на практиці досягнень науки. Наукова творчість студентів стала традиційним засобом розвитку майбутніх спеціалістів . Так, студенти 3 курсу спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна  косметика» Журенко Ю., Барінова І., Коняхіна О., Грицай Є. під керівництвом викладача Віщенко О.В. розробили творчі проекти конкурсних зачісок та взяли участь у Відбірковому турі чемпіонату України з перукарського мистецтва «Перша Столиця», який проходив у м. Харкові, де продемонстрували створені на реальних моделях образи.

 

У практиці Брянківського коледжу найпоширенішими є  такі  види студентської науково-дослідної роботи: дослідження, пов'язані з виконанням навчальних завдань; написання курсових, дипломних робіт; участь у семінарах та конкурсах.

Так, у січні відбулися захисти  дипломних робіт студентів  IV курсу  спеціальності 5.02020702  «Дизайн (Перукарське мистецтво та декоративна косметика)».

У розділах наукової роботи студенти розкривають дослідження обраної теми, всебічно аналізують історичне бачення, описують методику дослідження, аналізують одержані результати та демонструють створенні образи за результатами власних досліджень.

Результати досліджень мають бути апробованими у вигляді публікацій у періодичних виданнях та наукових збірниках, доповідях на наукових або науково-практичних конференціях тощо. Так, у листопаді 2016 році кафедрою образотворчого мистецтва та професійної майстерності Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава) був проведений науково-практичний семінар «Новітні технології викладання у сферах індустрії краси», у якому взяла участь студентка IV курсу спеціальності «Дизайн» Ковшарь Н., науковий керівник Кореняк Н.В. Вона представляла статтю «Актуальність проведення майстер–класів  у  навчальній діяльності майбутнього перукаря-стиліста». У роботі  семінару взяла участь викладач спеціальних дисциплін  Кореняк Н.В. із доповіддю « Психолого – педагогічні аспекти формування  навичок спілкування у майбутніх фахівців  перукарської справи».

У листопаді 2016 році Кадіївський педагогічний коледж проводив методичний міст  «Національно-патріотичне та громадське виховання молоді в умовах  змішаного навчання: досвід і перспективи», на якому  була представлена доповідь методиста  коледжу  Радіонової Є.В. на тему «Досвід навчальної та позанавчальної  діяльності  ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені  Тараса Шевченка» щодо національно–патріотичного виховання  молоді в умовах змішаного  навчання. Викладач спеціальних художніх дисциплін  Віщенко О.В. надрукувала у збірнику  наукових праць статтю «Використання інтерактивних технологій в процесі викладання художньо – професійних  дисциплін (на прикладі дисципліни «Композиції  зачіски»)» , яка увійшла до збірника наукових праць за матеріалами  Міжнародної науково – практичної конференції: «Золтан Баконій  і закарпатська школа живопису XX століття: мистецьке – педагогічний  та загальнолюдські виміри» (м. Ужгород, 2016р.).

Студенти групи 21-ДГ спеціальності «Дизайн (дизайн графічний)» під керівництвом викладача художніх та спеціальних дисциплін  Старанко Т.В. взяли участь у Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських та учнівських наукових робіт із соціальної роботи в номінації «Соціальна реклама», який проводився  на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка . Були надані проекти соціальної реклами на тему: «За здоровий спосіб життя».

В лютому 2017 року керівництво і викладачі коледжу взяли активну участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі», яка проходила на базі Лисичанського педагогічного коледжу. Змістовним був виступ директора Брянківського коледжу Сапіжака М.С. про особливості роботи вищого навчального закладу в умовах тимчасової евакуації.

Викладачі коледжу Камчатна Н.В., Радіонова Є.В., Кореняк Н.В. у своїх статтях розглянули такі питання, як: підготовка студентської молоді до протистояння інформаційно-психологічному маніпулюванню, національно-патріотичного виховання в умовах очно-дистанційного навчання та діяльності волонтерського руху коледжу в умовах АТО.

Активна участь Брянківського коледжу як переміщеного навчального закладу у роботі конференції ще раз підтверджує правильну позицію керівництва коледжу щодо розвитку особистості студента, його грамотної громадянської позиції, здатної самостійно набувати знання й уміння та вільно їх використовувати у своїй діяльності.

Студенти спеціальності «Дизайн» (графічний дизайн), традиційно взяли участь у роботі Міжнародного бліц-конкурсу з веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед студентів та учнів, який проходив у Вінницькому національному політехнічному університеті. Професійне журі конкурсу визначило переможців в номінації «Краща 2D-растрова графіка» перше місце посіла Кузьміна Дар'я, а друге - Герасимчук Вікторія.

 

Участь у професійних конкурсах міжнародного рівня сприяє професійному розвитку і допомагає набути досвіду, який буде використаний у подальшій творчій діяльності.

У березні 2017 року представники Брянківського коледжу взяли участь у головній освітній події України – VIII Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2017» і V Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu -2017», які проводились в Київському Палаці дітей та юнацтва.

Викладач коледжу Віщенко О. в рамках проекту «Інноваційні підходи в навчальних закладах в процес формування особистості і виховання громадянина-патріота» успішно провела майстер-клас «Створення фантазійного образу з використанням пастижу і елементів боді-арту», який викликав надзвичайний інтерес у відвідувачів виставки.

Представники Брянківського коледжу отримали почесні грамоти за активну участь у проведенні виставки, професіоналізм і величезний творчий потенціал у справі підготовки фахівців і вихованні молоді України.

 

В рамках Днів науки у коледжі було проведено Регіональний науково-практичний семінар на тему: «Інформаційно-комунікативні технології як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх дизайнерів», у роботі якого взяли участь викладачі та студенти Брянківського та Кадіївського педагогічного коледжів. Доповіді та презентації, підготовлені студентами та викладачами, були змістовними, цікавими стали науково–дослідницький  характер. Найбільш активними учасниками семінару були студенти  Павленко В., Шатова О., :Журенко Ю., КапітоноваМ., Трішина Є., Червяк Д., Герасимчук В., Маліков О., Кузьмина Д. та наукові керівники Бродяна Н.О., Віщенко О.В., Старанко Т.В., Камчатна Н.В., Радіонова Є.В.

 

На базі Лисичанського педагогічного коледжу проходила Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання ,здоров'я і спорту:погляд молоді», на якій була продемонстрована презентація на тему: «Психологія кольору та візажу, фейс-арт терапія» та створена модель з використанням техніки візажу студенткою Брянківського коледжу Журенко Ю.(науковий керівник Віщенко О.В.).

З метою профорієнтаційної роботи, у рамках запланованих заходів до Днів науки,викладачем Старанко Т.В. було організовано та проведено Регіональний конкурс живопису і графіки «Крок у майбутнє», за результатами якого відзначено високу якість робіт, представлених Марківською школою естетичних мистецтв, Лисичанською дитячою школою № 1, Петропавлівською спеціалізованою школою №2. Зразковими роботами в графічній техніці стали роботи студентів Брянківського коледжу Малікова О., Кузьміної Д., Шатової О. Готуючи роботи до виставки, студенти вдосконалили свої професійні вміння в живописі та графіці.

Студенти Брянківського коледжу взяли участь в обласному історико-літературному конкурсі « В дитинстві відкриваєм материк, котрий назветься потім – Батьківщина», який проводився на базі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).

Найбільш активними студентами стали Шатова О., Павленко В., Герасимчук В., Кузьменко Д., Маліков О., Муромець О., Михарлевська А. (група 21-ДГ спеціальності «Дизайн (дизайн графічний). Вони провели творчо-пошукові дослідження краєзнавчого характеру, обробили, проаналізували отриману інформацію, зробили фото споруд та представили результати у вигляді презентацій. В роботах було відображено славетну історію рідного Лисичанська, його архітектуру, скульптурне мистецтво, а також дослідили життєвий і творчий шлях Коновалова Є.Г. – відомого збирача шахтарського фольклору Донбасу.

Конкурс проходив за підтримки Департаменту освіти і науки Луганської обласної адміністрації, результати якого будуть оголошені 19 травня 2017 року.

У коледжі на виконання Указу Президента України «Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні» та обласного Плану заходів з проведення відповідних заходів 11 травня відбувся урочистий захід відкриття тижнів Японії. Студенти спеціальності «Дизайн» (Перукарське мистецтво та декоративна косметика) провели пошуково-творчу роботу з елементами дослідження культури та мистецтва Японії. Під керівництвом викладача була створена колекція моделей одягу та сучасні японські образи.

Викладачем спеціальних та художніх дисциплін Віщенко О.В. було організовано та проведено Регіональний фотоконкурс з макіяжу і стилю «Рік Японії в Україні» На конкурс свої роботи надіслали студенти художніх шкіл та студій, ліцеїв, вищих навчальних закладів, зокрема студенти Брянківського коледжу (м. Лисичанськ), студенти ДНЗ «Сєвєродонецький професійний ліцей» (м. Северодонецьк), майстри салонів краси м. Рубіжного. Метою фотоконкурса з макіяжу і зачіски є відкриття та розвиток талантів у сфері візажу та стилю в Україні. 10 травня відбулося нагородження переможців.

Таким чином, упродовж 2016-2017 навчального року   науково-дослідницька робота педагогічного та студентського колективу Брянківського коледжу набула ширшої тематики і відзначилась певними успіхами.