Новини

03.10.2017

3 жовтня для студентів групи 21-МП керівником групи Бродяною Н.О. було організовано і проведено виховну годину на тему: «Права та обов'язки студентів». Ця тема має дуже серйозну основу. Права студентів неможливо розглядати як окремий, відірваний від життя термін. Права студентів нерозривно зв'язані з таким поняттям, як правова культура молоді, правова культура людини взагалі.

У заході взяла участь Кореняк Н.В. – завідувач навчально-методичним кабінетом. Вона ознайомила студентів із правом на участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій.

Із доповідями про права та обов'язки студентів виступили Герасименко Анастасія та Тимофєєва Оксана. Громадські відносини у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України, умови для самореалізації особистості студентів, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях урегульовано Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту». Стаття 53 Конституції України зазначає, що кожен має право на освіту. Згідно зі ст.24 Конституції всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи, а отже, і рівне право на однакову можливість реалізації свого права на освіту. Це означає, якщо несвідомі студенти порушують дисципліну, тим самим вони заважають іншим реалізовувати своє право на освіту, посягають на їх конституційні права і свободи. Дівчата проаналізували, що найбільш поширеними видами порушення студентами дисципліни є: систематичні запізнення на лекції; прогулювання занять; не виконання навчального плану; використання під час лекцій мобільних телефонів; недбайливе ставлення до майна навчального закладу та навмисне його псування; використання вульгарної лексики; паління у неналежних місцях тощо.

Для того, щоб знати і розбиратися в своїх правах, треба бути всебічно розвиненою людиною, володіти правовою культурою та правосвідомістю.

Успішна розбудова Української держави залежить від самосвідомості, самодостатності, ініціативності, активної життєвої позиції, наполегливої праці кожного молодого громадянина України.