Новини

27.02.2018

27 лютого педагоги Брянківського коледжу стали учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ», що проводилась на базі Лисичанського педагогічного коледжу. Очолив делегацію директор Сапіжак М.С.

Основними напрямками роботи стали надто актуальні для української та світової освіти аспекти, а саме: упровадження STEM-навчання в сучасній освіті: проблеми, перспективи; дошкільна, початкова, середня та позашкільна освіта: особливості STEM-навчання в системі безперервної освіти; інноваційні технології як шлях впровадження STEM-освіти; досвід роботи провідних фахівців STEM-навчання у ЗВО України.

Методист коледжу Радіонова Є.В. представила досвід роботи викладачів ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» з упровадження STEM–освіти в закладі. Педагогічний колектив коледжу активно впроваджує елементи STEM-освіти через розробку міждисциплінарних проектів, застосовуючи компетентнісний підхід навчання студентів не лише через навчальні дисципліни і вирішення професійно орієнтованих проблем при виконання навчальних завдань, а також під час Днів науки, майстер-класів, залучення студентів до участі у професійних конкурсах тощо.

Викладачі коледжу постійно працюють над формуванням професійних компетентностей у студентів, застосовуючи під час навчального процесу традиційні та інноваційні форми і методи навчання: семінари-практикуми, конференції, круглі столи, дискусії, економічні конкурси, творче проектування, інтерактивні методи, мультимедійні лекції, тренінги, ділові ігри, моделювання виробничих ситуацій, розв'язання реальних проблемних завдань та ін.