Новини

29.03.2018

Добігла кінця АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка 2018 року.

29 березня відбулось заключне засідання атестаційної комісії І рівня ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», на якому були прийняті остаточні рішення щодо підтвердження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань викладачів та відповідності займаним посадам.

Упродовж вересня – березня 2017-2018 навч. р. члени атестаційної комісії проводили експертизу педагогічної діяльності викладачів коледжу в міжатестаційний період: відвідували навчальні заняття і позааудиторні заходи, зрізи знань з дисциплін, складали атестаційні характеристики.

Проаналізувавши отримані за п'ять років матеріали, атестаційна комісія відзначила відповідність викладачів Кореняк Н.В., Левшіної Г.Д., Дунець Н.В. і майстра виробничого навчання Кучерук О.П., що проходили цьогоріч планову атестацію, раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та педагогічному званню.

Атестація є об'єктивною оцінкою педагогічної діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання, а також стимулом для їх подальшого професійного зростання.