Новини

25.04.2018

 

25 квітня 2018р. у ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» у рамках Днів науки відбулась Регіональна науково-практична конференція, тема якої - «СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ КООРДИНАТИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ».

Учасників конференції привітала заступник директора з навчальної роботи Камчатна Н.В., яка зазначила, що цей захід має історичний характер, бо присвячений 50-річному ювілею Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Тема конференції наразі є надзвичайно актуальною, бо в сучасних умовах великого значення набувають якості особистості, які розвиваються і вдосконалюються як у процесі здобуття професійної освіти, самоосвіти і виховання, так і в подальшій трудовій діяльності.

Освіта, яка забезпечує залучення нового покоління до базових цінностей вітчизняної та світової культури, формує основи громадянської позиції, навчає приймати рішення у різноманітних соціальних і життєвих ситуаціях, на різних етапах вікового розвитку людини, виступає як провідний інститут соціалізації особистості.

Завідувач навчально-методичного кабінету Кореняк Н.В. звернула увагу учасників конференції на соціокультурні складові, що є важливими у процесі модернізації будь-чого – освіти, економіки, бізнесу, а тим більше – країни. Саме вони дозволяють здійснювати одночасне оновлення різних сфер суспільства найбільш ефективно і найменш болісно, оскільки враховують механізми соціальних змін – культурну систему координат, особливості менталітету, моральні постулати, самосвідомість нації, історичну пам'ять народу.

Тому проблему професійного становлення майбутніх фахівців прийнято розглядати в широкому соціокультурному контексті, з урахованням змін суспільного запиту на фахівців, вимог до компетентності, що визначають потреби у спеціалістах на ринку праці.

У роботі конференції взяли участь педагоги та студенти Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка, Первомайського індустріально-педагогічного технікуму, а також Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка.

 

Програма заходу передбачала діяльність кількох локацій:

Виступи учасників були яскравими і проілюстрованими презентаціями та відео. Слухачі мали можливість отримати не лише змістовну інформацію за темою конференції, а й поставити запитання доповідачам, обмінятися думками.