Новини

29.11.2018

Графічний дизайн – безмежний світ художньо-проектної діяльності, а також поєднання творчості та логіки. Це вкотре довели студенти 4 курсу спеціальності Дизайн, які створили в рамках курсового проекту яскраві і неповторні роботи.

Виконання курсового проекту – важливий етап навчання, спрямований на вдосконалення навичок самостійної творчої роботи, вмінь послідовної праці над твором з використанням всього вивченого теоретичного матеріалу з дисципліни.

ВІДКРИТИЙ ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ з дисципліни «Композиційна організація форми» відбувся 29 листопада. Студенти 4 курсу спеціальності 022 Дизайн презентували проекти, в яких розглянули композиційні засади розробки рекламно-поліграфічої продукції.

Курсовий проект з дисципліни «Композиційна організація форми» – це закінчена розробка дизайн-проекту, в якій систематизуються, закріплюються і розширюються отримані під час теоретичного і практичного навчання знання і вміння. Студенти продемонстрували вміння застосовувати ці знання і навички під час вирішення проблемних питань з проектування поліграфічної продукції, елементів фірмового стилю, розробки ілюстрацій до літературних творів.

Комісія відзначила високу якість проектів Шатової О., Червяк Д., Кузьміної Д., професійний підхід до створення оригіналів, нестандартне розв'язання теми, високу якість графічного виконання.