Новини

23.04.2019

Сфера послуг в Україні знаходиться на стадії трансформації та невпинного розвитку: розвиваються нові форми обслуговування споживачів, змінюється культура обслуговування, формується сучасна система послуг, створюються нові дизайн-студії, салони краси.

Як правильно розробити розрахунки фінансово-економічних показників, що треба робити, щоб підприємство було прибутковим та рентабельним, як нараховувати заробітну платню – всі ці питання висвітлюються у змісті курсових робіт з економічних дисциплін.

У Брянківському коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в межах Днів науки відбувся відкритий захист курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація діяльності». На захист були подані пояснювальні записки студентів 3 курсу спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика).

Метою проведення відкритого захисту стало встановлення рівня теоретичної підготовки студентів, їх придатність до подальшої практичної діяльності.

Під час економічних досліджень студентами були виконані необхідні розрахунки і проведений аналіз основних економічних показників виробничо-господарської діяльності сучасних салонів краси і перукарень регіону. Доповідачі також запропонували можливі шляхи вирішення проблем подальшого розвитку діючих малих підприємств сфери обслуговування.

Оцінювання результатів і навичок студентів проводила компетентна комісія, у складі якої - адміністрація та викладачі економічних дисциплін.

Студенти під час захисту виклали власні результати за розрахунками у пояснювальну записку та представили яскраву і змістовну презентацію. Якість виконання розрахункової частини та презентації показали достатній рівень оволодіння професійними компетентностями.

Таким чином, студентами були засвоєні методи виконання широкого кола типових планово-економічних розрахунків і обґрунтувань, сформовані практичні навички створення власного підприємства. Ця робота дозволила також активізувати наукову діяльність студентів - найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучити їх до участі у проектній та інших формах наукової діяльності.