Новини

24.04.2019

Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України, тому що це є найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.

У Відокремленому підрозділі "Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка" у рамках Днів науки була проведена регіональна науково-практична конференція «Професійні компетенції конкурентоспроможного фахівця в умовах євроінтеграції», присвячена надзвичайно актуальним питанням розгляду європейського виміру в освітній сфері.

Однією з найважливіших особливостей української вищої освіти сьогодення є розвиток професійних компетентностей майбутнього фахівця, зокрема інформаційної компетентності, що є головним напрямком освітньої діяльності закладів вищої освіти.

Теми доповідей, з якими виступали студенти та викладачі Брянківського коледжу, Рубіжанського політехнічного коледжу імені О.С.Порай–Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, були зорієнтовані на підготовку випускників-фахівців різних галузей, що володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

У процесі навчання студент повинен набути цілком конкретних практико-орієнтованих знань та розвинути певні соціально і професійно важливі якості, володіючи якими він зможе стати успішним у житті – саме таким став підсумковий лейтмотив.