Новини

28.11.2019

Студенти спеціальності 022 Дизайн (графічний дизайн та дизайн одягу) успішно захистили курсовий проєкт з дисципліни «Композиційна організація форми». Курсовий проєкт – один з видів завдань навчально-дослідницького, творчого характеру, який має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а також набуття навичок вирішення конкретного фахового завдання, вдосконалення вмінь самостійної роботи з навчальною і науковою літературою, сучасними інформаційними технологіями.

Всі студенти вчасно виконали завдання з курсового проєктування і були допущені до захисту. Проект складався із кількох частин: пояснювальної записки, макету та презентації. Під час захисту студенти обґрунтували композиційне рішення об'єктів дизайну.

Комісія побажала студентам не зупинятись в творчих пошуках, постійно йти шляхом самовдосконалення і розвитку.

Бажаємо студентам наполегливості та наснаги в оволодінні професійними якостями фахівця у сфері дизайну, вдалих графічних рішень та феєричних колекцій.