Новини

26.06.2020

Підготовка дипломного проєкту – завершальний етап навчання за спеціальністю 022 Дизайн. Дипломний проєкт має комплексний характер і пов’язаний з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін, який завершується захистом.

Захист дипломних проєктів у коледжі здійснюватиметься засобами відеоконференції синхронно в часі на платформі Google Meet 24-25 червня.

Під час захисту дипломних проєктів студенти переконливо, логічно та наочно представили основні результати свого дослідження, відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань і практичних навичок. Розроблені в проєктах рекламно-графічні комплекси, дизайн періодичних видань, колекції одягу відповідають сучасним вимогам.

Комісією відзначено як найвдаліші розробки дизайн-проєктів таких студентів: Василевської А., Покормяк Г., Атаманюка М., Погребак В.

Голова державної атестаційної комісії, заслужений художник України Скубак В.Г. привітав студентів з успішним захистом дипломних проєктів.

Директор Сапіжак М.С., звертаючись до випускників коледжу, наголосив на важливості продовження навчання, постійному професійному вдосконаленні. Михайло Степанович звернув увагу студентів на переваги навчання у базовому навчальному закладі – Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Щиро вітаємо випускників, бажаємо всім натхнення, нових звершень, високих професійних досягнень, впевненості у своїх силах та творчої реалізації!