Новини

14.12.2021

 

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців ВСП «Брянківський фаховий коледж ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» є творча робота здобувача освіти, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін навчального плану, з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук.

Саме тому, під час навчання здобувачі освіти за спеціальністю 022 "Дизайн" спеціалізація (перукарське мистецтво та декоративна косметика) виконують курсові проєкти і роботи з різних дисциплін навчального плану.

Протягом жовтня-листопаду 2021 року відбувалося курсове проєктування з дисципліни “Пастиж”. Мета роботи - закріпити і систематизувати знання студентів з основних тем, розвинути навички самостійної роботи та навчити застосовувати їх на практиці. При розробці теми курсового проєкту здобувачі освіти узагальнювали отримані свої знання з суміжних дисциплін, творчо вирішували питання розробки ескізів пастижерного виробу та його безпосереднього виготовлення згідно з технологічними вимогами і сучасними напрямками моди.

Оцінювали курсові проєкти члени комісії: директор – Михайло Сапіжак, голова циклової комісії спеціальності 022 Дизайн – Ольга Віщенко, викладач спецдисциплін – Наталья Дунець.

Під час захисту своїх робіт та відповідей на запитання членів комісії, здобувачі освіти успішно розкрили зміст тем курсових проєктів, пояснили власне бачення щодо вирішення зазначених у роботі завдань та представили сучасні оригінальні пастижерні вироби згідно з темою.

Вітаємо студентів з гарними виступами, позитивними результатами та обміном корисним матеріалом!