Новини

21.12.2021

 

17 та 20 грудня відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Композиційна організація форми» здобувачів освіти 4 курсу спеціальності 022 Дизайн. Здобувачі освіти групи ДГ-41 продемонстрували результати творчих проєктів з обраних тематик, серед яких були: розробка айдентики підприємства, ілюстрацій до дитячої книги, проєктування періодичного видання, серії плакатів.

Курсовий проєкт – це комплексне завдання, під час виконання якого набуваються та закріплюються, поглиблюються та узагальнюються практичні та теоретичні знання дисциплін, які вивчалися протягом попередніх семестрів.

Члени екзаменаційної комісії відзначили високий рівень дизайн-проєктів Холоші Аліни, Голені Єсенії.