Новини

29.04.2022

Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки фахівців у фаховій передвищій школі. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань, їхнє практичне застосування для вирішення завдань і наукових проблем.

Саме тому щороку в коледжі проходять Дні науки, у рамках яких 26 квітня була проведена Регіональна науково-практична Інтернет-конференція «Професійні компетентності конкурентоспроможного фахівця». Студенти виступили з доповідями та презентаціями, в яких представили сучасні підходи, що можуть сприяти розвитку якісних показників у формуванні спеціалістів нової формації.

Невід'ємною складовою професійної компетентності майбутніх фахівців є виконання курсової роботи. 28 квітня в межах Днів науки пройшов відкритий захист курсових робіт з дисципліни «Економіка та організація діяльності». Студенти спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) у своїх роботах розрахували основні фінансово-економічні показники виробничо-господарської діяльності салонів краси, провели ретельний аналіз можливих шляхів подальшого їх розвитку. Презентації курсових робіт були цікавими та змістовними.

Таким чином, заходи, що проходили у Брянківському фаховому коледжі під час Днів науки, активізують наукову діяльність як найважливіший чинник формування фахівців сучасного типу через залучення студентів до проєктної та інших форм науково-дослідної діяльності.