Новини

25.06.2022

Атестація здобувачів освіти - 2022

Згідно з навчальними планами і графіком навчального процесу 24-25 червня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» відбувся комплексний державний іспит для здобувачів освіти денної і заочної форми навчання» зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 051 Економіка.

Атестація проходила у дистанцiйній формі з використання платформи Google Meet.

Екзаменаційна комісія, у складі голови комісії Пушко Руслана Олексійовича, доцента кафедри фінансів, обліку та банківської справи, кандидата економічних наук; заступника голови Сапіжака Михайла Степановича, директора коледжу, і члена комісії Черемісової Тетяни Вікторівни, викладача економічних дисциплін, - оцінювали теоретичну підготовку здобувачів освіти, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

Здобувачі освіти виявили достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок і їм присвоєно кваліфікацію «молодший спеціаліст з економіки» та «фаховий молодший бакалавр з економіки» і «фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування».

Голова комісії, Руслан Олексійович, після проведення кваліфікаційного іспиту запросив наших випускників на навчання у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» і обґрунтував подальші можливості працевлаштування по закінченні навчання в університеті.

Вітаємо здобувачів освіти з успішною здачею іспиту та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!!!