Новини

21.11.2022

Забезпечення якісної підготовки фахівців для успішної самореалізації в умовах сучасного ринку праці є однією з ключових проблем розвитку освітньої галузі української держави. І виконання курсових проєктів та їх публічний захист під час освітнього процесу в коледжі є однією з найважливіших особливостей підготовки фахових молодших бакалаврів.

16-17 листопада 2022 року проходив онлайн-захист здобувачами освіти груп 41МП та 301МПз за освітньо-професійною програмою «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» курсового проєкту з дисципліни «Художнє моделювання зачіски».

Сучасна фахова передвища освіта має забезпечувати фахівців нового рівня, нових можливостей, здатних до ефективної трудової діяльності в умовах активного впровадження новітніх технологій. Саме тому, при виконанні курсового проєкту акцент переміщується на визначення рівня креативного сприйняття здобувачами освіти дизайну зачіски в цілому, сприяння розвитку їх творчого мислення як майбутніх дизайнерів. Це простежувалося при розробці ескізів моделей зачісок, виконанні дизайнерських проєктів засобами в матеріалі. Зміст курсового проєкту передбачав також перевірку фахових компетентностей та результатів навчання, окреслених і відповідною ОПП, і стандартом фахової передвищої освіти зі спеціальності 022 Дизайн.