Новини

02.02.2023

 

В рамках партнерських відносин 02 лютого 2023 року відбулося спільне засідання адміністрації і професорсько-викладацького складу кафедри дизайну Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» і Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».

Після закінчення навчання у коледжі більшість його випускників продовжують здобуття освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Саме тому, метою проведення он-лайн зустрічі стало обговорення підсумків моніторингу освітніх програм за спеціальністю 022 Дизайн (графічний дизайн та дизайн зачіски), за якими проводиться підготовка фахівців і в університеті, і в коледжі.

Викладачі обох закладів розглянули питання академічної мобільності для здобувачів фахової передвищої освіти, визнання результатів навчання при вступі в університет на основі раніше здобутого ступеня фахового молодшого бакалавра. Запропоновано більш детально проаналізувати узгодженість освітніх компонентів програм підготовки фахівців різних освітніх рівнів за їх назвами, кредитами ЕТКС, змістово-діяльнісним наповненням навчальних програм та ін.

Доброзичлива атмосфера зустрічі надала поштовх подальшій перспективній співпраці. Адже зворотній зв'язок з науково-педагогічними працівниками університету і педагогічними працівниками коледжу є необхідною процедурою системи внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі.