Новини

02.05.2023

1 травня 2023 року у ВСП «Брянківський фаховий коледж ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» в межах Днів науки відбувся відкритий захист курсових робіт з дисципліни «Економіка та організація діяльності» в онлайн формі. На захист були подані пояснювальні записки здобувачів фахової передвищої освіти 3 курсу спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика).

Метою проведення відкритого захисту стало встановлення рівня теоретичної підготовки студентів, їх придатність до подальшої практичної діяльності.

Під час економічних досліджень студентами були виконані необхідні розрахунки і проведений аналіз основних економічних показників виробничо-господарської діяльності сучасних салонів краси і перукарень регіону. Доповідачі також запропонували можливі шляхи вирішення проблем подальшого розвитку діючих малих підприємств сфери обслуговування.

Оцінювання результатів і навичок студентів проводила компетентна комісія, у складі якої - адміністрація та викладач економічних дисциплін.

Студенти під час захисту виклали власні результати за розрахунками у пояснювальну записку та представили яскраву і змістовну презентацію. Якість виконання розрахункової частини та презентації показали достатній рівень оволодіння професійними компетентностями.

Таким чином, студентами були засвоєні методи виконання широкого кола типових планово-економічних розрахунків і обґрунтувань, сформовані практичні навички створення власного підприємства. Ця робота дозволила також активізувати наукову діяльність студентів - найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучити їх до участі у проэктній та інших формах наукової діяльності.