Новини

26.06.2023

23 та 26 червня 2023 року в коледжі відбулася підсумкова атестація здобувачів денної і заочної форм здобуття освіти зі спеціальності 071 Облік і оподаткування. Комплексний кваліфікаційний іспит був проведений дистанційно з використанням платформи Google Meet.

Теоретичну і практичну підготовку випускників оцінювала екзаменаційна комісія у складі: голови комісії Пушко Руслана Олексійовича, доцента кафедри фінансів, обліку та банківської справи Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидата економічних наук; заступника голови Сапіжака Михайла Степановича, директора фахового коледжу, і члена комісії Черемісової Тетяни Вікторівни, викладача економічних дисциплін.

Результати складання комплексного кваліфікаційного іспиту оцінювалися за чотирибальною шкалою. Здобувачі фахової передвищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування виявили достатній рівень фахових компетентностей, усім присвоєна кваліфікація «фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування».

Після проведення кваліфікаційного іспиту голова комісії, Руслан Олексійович, запросив наших студентів продовжити здобуття вищої освіти в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Вітаємо усіх випускників з успішним складанням іспиту і бажаємо успішного працевлаштування та плідної професійної діяльності!!!