ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

На економічному відділенні ведеться підготовка фахівців за двома освітньо-професійними програмами/ спеціальностями:

Освітній процес на відділенні здійснюється у таких формах: лекції, семінари, виконання практичних завдань, самостійна робота здобувачів освіти, виконання контрольних (модульних) і курсових робіт, практична підготовка.
Впродовж терміну навчання здобувачі освіти спеціальності 051 Економіка вивчають такі фахові дисципліни:

З усіх освітніх компонентів викладачами створені навчально-методичні комплекси, які включають робочі навчальні програми, плани занять, дидактичний матеріал, методичні посібники до виконання практичних робіт, методичні вказівки для виконання курсових робіт, написання звітів з виробничої практики тощо.

Протягом терміну навчання здобувачі освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування вивчають такі фахові дисципліни:

Робочі програми освітніх компонентів враховують сучасні досягнення вітчизняних та зарубіжних фахівців із певного напрямку знання чи галузі діяльності, мають виразну сучасну методичну спрямованість.

Якісному засвоєнню здобувачами освіти програмного матеріалу, набуттю необхідних компетентностей сприяє ефективна організація самостійної роботи з використанням мультимедійних презентацій та інтерактивних електронних посібників.

Суттєву допомогу здобувачам освіти в досягненні програмних результатів навчання надають досвідчені викладачі циклової комісії загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін та спеціальних економічних дисциплін спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування, якими розроблені:

Діяльність викладацького складу спрямована на якісну підготовку фахівців, здатних ефективно працювати в умовах сучасного виробництва.

Практичне навчання

Види та бази проходження виробничої практики для вищезазначених спеціальностей/ освітньо-професійних програм:
навчальна практика з економічних дисциплін – комп'ютерні лабораторії коледжу;

виробнича практика – різні державні та приватні промислові підприємства, бюджетні організації та установи (ТОВ Меблева фабрика «Зеніт» (м. Харків), ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», ЗАТ «Лиспи», ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія", Супермаркет «Спар» (м. Рубіжне), Лисичанський професійний будівельний ліцей, Спеціалізована податкова інспекція (м. Сєвєродонецьк), Лисичанська КЛПУ «Міська дитяча лікарня» та ін.)

Можливості працевлаштування

Спеціальність

Сфера діяльності

Посада

051 Економіка

Робота в державних і приватних підприємствах, здійснення планово-економічної, планово-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, в управлінні, у сфері послуг відповідно до фахового спрямування

2441.2 Економіст (з дипломом фахового молодшого бакалавра)
3119  Технік з нормування праці, технік з планування 
3119  Технік з праці, хронометражист 
3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу
3436.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату управління та ін.

071 Облік і оподаткування

Виробнича діяльність (сфера промисловості і сільського господарства, сфера торгівлі, сектор загального та державного управління);
сфера банківської діяльності;
робота у фінансових організаціях (податкова інспекція, соціальні фонди, медицина та охорона здоров'я) 

3433 Бухгалтер 
3433 Касир-експерт 
3442 Ревізор-інспектор податковий
3433 Асистент бухгалтера-експерта