ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

На економічному відділенні ведеться підготовка молодших спеціалістів за двома спеціальностями:

Навчальний процес на економічному відділенні здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання практичних завдань, самостійна робота студентів, виконання контрольних (модульних) і курсових робіт, практична підготовка.

Протягом терміну навчання студенти спеціальності 051 Економіка вивчають такі фахові дисципліни:

З усіх предметів викладачами створені навчально-методичні комплекси, які включають робочі навчальні програми, плани уроків, дидактичний матеріал, вказівки щодо виконання практичних робіт, методичні вказівки для виконання курсової роботи.

Протягом терміну навчання студенти спеціальності 071 Облік і оподаткування вивчають такі фахові дисципліни:

Робочі програми навчальних дисциплін враховують основні досягнення авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахівців із цього напрямку знання чи галузі діяльності, мають виразну сучасну методичну спрямованість.

Якісному засвоєнню студентами програмного матеріалу сприяє організація самостійної роботи з використанням мультимедійних презентацій та інтерактивних електроних посібників.

Суттєву допомогу студентам в оволодінні навчальними дисциплінами надають досвідчені викладачі циклових комісій, якими розроблено:

Діяльність викладацького складу з підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями Економіка та Облік і оподаткування спрямована на здійснення якісної підготовки спеціалістів, здатних ефективно працювати в умовах сучасного виробництва.

 

Викладачі циклових комісій активно практикують прогресивні методи навчання і контролю знань (проблемні лекції, рольові ігри, конференції, виробничі ситуації, ділові ігри, дистанційне навчання).

 

Види та бази проходження практики для даних спеціальностей:

Можливості працевлаштування

 

 

Спеціальність

Сфера діяльності

Посада

051 Економіка

Робота як на державних, так і
на приватних підприємствах,
здійснення планово-економічної, планово-управлінської,
фінансової діяльності
в галузі економіки
на виробництві,
у сфері послуг,
в управлінні
відповідно до фахового
спрямування

Економіст:
з планування,
з матеріально-технічного постачання,
економіст зі збуту, технік з нормування праці,
технік з праці,
ревізор з виробничо-технічних і економічних питань,
помічник керівника підприємства (установи, організації),
інспектор з цін

071 Облік і оподаткування

  • виробнича діяльність (сфера сільського господарства  і промисловості, сфера торгівлі, сектор загального та державного управління);
  • сфера банківської діяльності;
  • робота у фінансових організаціях (податкова інспекція, соціальні фонди, страхові агенти, медицина та охорона здоров'я )

 

бухгалтер, завідувач каси, касир-експерт, інспектор з кредитування, інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор, економіст з фінансової діяльності.