ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

На економічному відділенні ведеться підготовка фахівців за двома спеціальностями:

Освітній процес на відділенні здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання практичних завдань, самостійна робота студентів, виконання контрольних (модульних) і курсових робіт, практична підготовка.

Впродовж терміну навчання студенти спеціальності 051 Економіка вивчають такі фахові дисципліни:

З усіх предметів викладачами створені навчально-методичні комплекси, які включають робочі навчальні програми, плани уроків, дидактичний матеріал, вказівки щодо виконання практичних робіт, методичні вказівки для виконання курсової роботи.

Протягом терміну навчання студенти спеціальності 071 Облік і оподаткування вивчають такі фахові дисципліни:

Робочі програми навчальних дисциплін враховують основні досягнення авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахівців із цього напрямку знання чи галузі діяльності, мають виразну сучасну методичну спрямованість.

Якісному засвоєнню студентами програмного матеріалу сприяє організація самостійної роботи з використанням мультимедійних презентацій та інтерактивних електроних посібників.

Суттєву допомогу студентам в оволодінні навчальними дисциплінами надають досвідчені викладачі циклової комісії загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін та спеціальних економічних дисциплін спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування, якими розроблено:

Діяльність викладацького складу спрямована на здійснення якісної підготовки фахівців, здатних ефективно працювати в умовах сучасного виробництва.

 

Практичне навчання

Види та бази проходження практики для вищезазначених спеціальностей:

навчальна практика з економічних дисциплін – комп'ютерні лабораторії коледжу;

виробнича практика – промислові підприємства, організації та установи (ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», ЗАТ «Лиспи», ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія", Супермаркет «Спар» (м. Рубіжне), Лисичанський професійний будівельний ліцей, Спеціалізована податкова інспекція (м. Сєвєродонецьк), Лисичанська КЛПУ «Міська дитяча лікарня» та ін.)

 

Можливості працевлаштування

 

 

Спеціальність

Сфера діяльності

Посада

051 Економіка

Робота як на державних, так і на приватних підприємствах,  
здійснення планово-економічної, планово-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування

Економіст: з планування,
економіст з матеріально-технічного постачання, економіст зі збуту,
технік з нормування праці,
ревізор з виробничо-технічних і економічних питань,
помічник керівника підприємства (установи, організації), інспектор з цін

071 Облік і оподаткування

  • виробнича діяльність (сфера промисловості і сільського господарства, сфера торгівлі, сектор загального та державного управління);
  • сфера банківської діяльності;
  • робота у фінансових організаціях (податкова інспекція, соціальні фонди, страхові агенти, медицина та охорона здоров'я ) 

бухгалтер,
завідувач каси,
касир-експерт,
інспектор з кредитування,
інспектор з інвентаризації,
інспектор-ревізор,
економіст з фінансової діяльності.