ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Завідувач відділенням - Левшіна Галина Дмитрівна.

На технологічному відділенні ведеться підготовка молодших спеціалістів за двома спеціальностями:

Освітня і творча діяльність викладачів відділення спрямована на забезпечення студентів як майбутніх фахівців знаннями, вмінням і навичками, що відповідають сучасним вимогам галузі дизайну.

Навчальний процес підготовки молодших спеціалістів на відділенні забезпечено необхідним навчально-методичним комплексом: пакетами прикладних комп'ютерних програмам, електронними посібниками, відеоматеріалами, підручниками, дидактичними матеріалами, методичними розробками та вказівками щодо виконання лабораторних і практичних робіт.

 

Протягом терміну навчання студенти спеціальності Дизайн (графічний, одягу) вивчають такі фахові дисципліни:

Викладачами коледжу застосовуються новітні методи навчання та контролю знань студентів: диспути, різноманітні конференції, проблемні лекції, ділові ігри з метою наближення до виробничих ситуацій, тестування на різноманітних стадіях вивчення дисциплін, виробничі завдання тощо.

 

Протягом терміну навчання студенти спеціальності Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) вивчають такі фахові дисципліни:

Зміст підготовки молодших спеціалістів за зазначеними спеціальностями відповідає вимогам освітньо-професійних програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України. Викладачі циклових комісій постійно вдосконалюють навчально-програмні матеріали для впровадження освітньої діяльності: необхідні навчально-методичні посібники, контрольні та тестові завдання, електронні посібники, тематику та методичні вказівки до виконання курсових і дипломних проектів зі спеціальностей, наскрізні програми практик.

Важливе місце в опануванні студентами професійних компетенцій зі спеціальності займає виконання курсових та дипломних проектів, мета яких полягає в закріпленні та поглибленні знань і умінь студентів, їх застосуванні при комплексному вирішенні фахового завдання, а також розвитку навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження, пов'язаного з темою проекту.

Навчальним планом з підготовки фахівців спеціальності Дизайн передбачений цикл практичного навчання студентів. Для ефективного проходження практик викладачами циклової комісії розроблені необхідні програми і методичне забезпечення.

Навчальна практика проводиться в навчально-виробничих майстернях коледжу. Технологічну та переддипломну практики студенти проходять на підприємствах (рекламних агентствах, салонах краси, перукарнях, поліграфічних центрах та ін.) різної форми власності.

 

Система навчання спрямована на розвиток та вдосконалення творчих здібностей студентів. Склад викладачів має великий досвід практичної та педагогічної роботи в галузі дизайну реклами, поліграфічної продукції, перукарського мистецтва. На заняттях панує творча, дружня атмосфера що дозволяє повною мірою розкритися творчим можливостям студентів.

Для удосконалення практичних навичок за спеціальностями і втілення власних творчих амбіцій студенти постійно беруть участь у різноманітних міських, обласних, регіональних та міжнародних фахових конференціях, конкурсах, показах і виставках.

Творча діяльність студентів та її конкурсне представництво – це гарантія креативності майбутніх ідей та успішного поступу на шляху до утвердження в професії.

Студенти, що навчаються за спеціальністю 022 Дизайн (за спеціалізаціями) є учасниками та генераторами ідей у Студентському народному театрі моди (НСТМ), який є окрасою Брянківського коледжу. Багатьом студентам НСТМ став першою сходинкою у творчому зростанні та професійному злеті.

Можливості працевлаштування

 

Спеціальність

Сфера діяльності

Посада

Дизайн одягу

 • авторське та промислове проектування одягу і доповнень до нього;
 •  вивчення попиту, організація і проведення виставок та презентації продукції;
 • викладання у навчальних закладах (художні школи, ПТНЗ та ЗНЗ)

художник-конструктор (дизайнер), художник-модельєр, майстер виробничого навчання

Графічний дизайн

 • видавництва або редакції (ЗМІ або книги),
 • рекламне агентство (зовнішня реклама, виготовлення рекламних модулів)
 • відділи реклами великих фірм (виготовлення каталогів продукції, проектування упаковки, етикеток, реклама продукції)
 • створення і підтримка багаторівневих порталів (yandex.uа, rambler.uа, afisha.uа, weekend.uа та ін.)

художник-конструктор (дизайнер), художник-оформлювач, виконавець художньо-оформлюваль-них робіт,
фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну),
декоратор вітрин

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

 • перукарні, салони краси або приватним майстром; 
 • торгівельні компанії перукарського спрямування  

(технологом, колористом);

 • фотостудії, театри, модельні агентства, телевізійні проекти, редакції журналів про моду,
 • навчальні заклади  і центри

художник-модельєр перукарської справи,
візажист, технолог перукарської справи,
майстер виробничого навчання, навчального центру, методист, гример, пастижер, перукар-модельєр, завідувач перукарні