ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

На технологічному відділенні ведеться підготовка фахівців зі спеціальностей:

Освітня і творча діяльність викладачів відділення спрямована на забезпечення здобувачів освіти як майбутніх фахівців компетентностями, що відповідають сучасним вимогам галузі дизайну.

Освітній процес підготовки майбутніх дизайнерів на відділенні забезпечений необхідними навчально-методичними комплексами: пакетами прикладних комп'ютерних програм, електронними посібниками, відеоматеріалами, підручниками, дидактичними матеріалами, методичними розробками та вказівками до виконання лабораторних і практичних робіт, курсових робіт/проєктів та дипломних проєктів, звітів з виробничої практики.

Впродовж терміну навчання здобувачі освіти спеціальності Дизайн (графічний/одягу) вивчають такі фахові дисципліни:

Для розв'язання навчальних завдань викладачі застосовують такі інтерактивні форми: «круглий стіл»; дебати; ділові ігри; тренінги; конференції; «мозковий штурм»; групові дискусії; метод проєктів тощо.

Протягом терміну навчання здобувачі освіти спеціальності Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) вивчають такі фахові дисципліни:

Освітній процес на відділенні, спрямований на розвиток та вдосконалення творчих здібностей здобувачів освіти, забезпечує циклова комісія:

Циклова комісія спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн

Склад викладачів циклової комісії має великий досвід практичної і педагогічної роботи в галузі дизайну. На заняттях панує творча, дружня атмосфера що дозволяє повною мірою розкритися творчим можливостям студентів.

Здобувачі освіти спеціальності 022 Дизайн (за спеціалізаціями) є учасниками та генераторами ідей Народного студентського театру моди (НСТМ), який є окрасою Брянківського фахового коледжу. Для багатьох студентів НСТМ став першою сходинкою у творчому зростанні та професійному злеті.

Практичне навчання

Навчальними планами з підготовки фахівців спеціальності 022 Дизайн передбачений цикл практичної підготовки здобувачів освіти. Для ефективного проходження навчальних і виробничих практик викладачами розроблені необхідні програми і методичне забезпечення.

Навчальна практика проводиться в навчально-виробничих майстернях коледжу (навчальна перукарня, швейна майстерня, майстерня образотворчого мистецтва).

Технологічну і переддипломну практики здобувачі освіти проходять на підприємствах різних форм власності (рекламних агентствах, салонах краси, перукарнях, ательє мод, поліграфічних центрах, швейних підприємствах та ін.).

Для вдосконалення практичних навичок за спеціальностями і втілення власних творчих амбіцій здобувачі освіти постійно беруть участь у різних міських, обласних, регіональних та міжнародних фахових конференціях, конкурсах, показах і виставках.

Можливості працевлаштування

Спеціалізації
спеціальності

Сфера діяльності

Посада

Дизайн одягу

 • авторське та промислове проектування одягу і доповнень до нього;
 • вивчення попиту, організація і проведення виставок та презентації продукції;
 • викладання у навчальних закладах (художні школи, ПТНЗ та ЗНЗ)

3471 Дизайнер (художник-конструктор)
3471 Художник-виконавець 
3471 Художник-оформлювач 
3471 Художник-костюмер 
3471 Дизайнер-виконавець одягу  та ін.

Графічний дизайн

 • видавництва або редакції (ЗМІ або книги),
 • рекламне агентство (зовнішня реклама, виготовлення рекламних модулів)
 • відділи реклами великих фірм (виготовлення каталогів продукції, проєктування упаковки, етикеток, реклама продукції)
 • створення і підтримка багаторівневих порталів (afisha.uа, weekend.uа та ін.)

3471 Дизайнер (художник-конструктор)
3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт (пакування) 
3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
3471 Художник-виконавець 
3471 Художник-оформлювач та ін.

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

 • перукарні, салони краси або приватним майстром; 
 • торгівельні компанії перукарського спрямування  

            (технологом, колористом);

 • фотостудії, театри, модельні агентства, телевізійні проекти, редакції журналів про моду,
 • навчальні заклади  і центри

3471 фахівець з перукарського мистецтва і декоративної косметики,
3471 художник-гример 
3340 майстер виробничого навчання чи навчального центру
5141 візажист-стиліст, гример-пастижер, пастижер та ін.