ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Завідувач відділенням - Левшіна Галина Дмитрівна.

На технологічному відділенні ведеться підготовка фахівців зі спеціальностей:

Освітня і творча діяльність викладачів відділення спрямована на забезпечення студентів як майбутніх фахівців компетентностями, що відповідають сучасним вимогам галузі дизайну.

Навчальний процес підготовки майбутніх дизайнерів на відділенні забезпечено необхідним навчально-методичним комплексом: пакетами прикладних комп'ютерних програмам, електронними посібниками, відеоматеріалами, підручниками, дидактичними матеріалами, методичними розробками та вказівками щодо виконання лабораторних і практичних робіт.

 

Впродовж терміну навчання студенти спеціальності Дизайн (графічний/одягу) вивчають такі фахові дисципліни::

Для розв’язання навчальних завдань викладачі застосовують такі інтерактивні форми: «круглий стіл»; дебати; ділові ігри; тренінги; конференції; «мозковий штурм»; групові дискусії; метод проєктів тощо.

 

Протягом терміну навчання студенти спеціальності Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) вивчають такі фахові дисципліни:

 

Освітній процес на відділенні, спрямований на розвиток та вдосконалення творчих здібностей студентів, забезпечують дві циклових комісії:

Склад викладачів циклових комісій має великий досвід практичної і педагогічної роботи в галузі дизайну реклами, поліграфічної продукції, перукарського мистецтва. На заняттях панує творча, дружня атмосфера що дозволяє повною мірою розкритися творчим можливостям студентів.

Студенти спеціальності 022 Дизайн (за спеціалізаціями) є учасниками та генераторами ідей Народного студентського театру моди (НСТМ), який є окрасою Брянківського коледжу. Для багатьох студентів НСТМ став першою сходинкою у творчому зростанні та професійному злеті.

Практичне навчання

Навчальними планами з підготовки фахівців спеціальності 022 Дизайн передбачений цикл практичного навчання студентів. Для ефективного проходження навчальних і виробничих практик викладачами розроблені необхідні програми і методичне забезпечення.

Навчальна практика проводиться в навчально-виробничих майстернях колледжу (навчальній перукарні, майстерня образотворчого мистецтва).

Технологічну і переддипломну практики студенти проходять на підприємствах різної форми власності (рекламних агентствах, салонах краси, перукарнях, поліграфічних центрах та ін.).

Для вдосконалення практичних навичок за спеціальностями і втілення власних творчих амбіцій студенти постійно беруть участь у різноманітних міських, обласних, регіональних та міжнародних фахових конференціях, конкурсах, показах і виставках.

 

Можливості працевлаштування

 

 

Спеціалізації
спеціальності

Сфера діяльності

Посада

Дизайн одягу

 • авторське та промислове проектування одягу і доповнень до нього;
 • вивчення попиту, організація і проведення виставок та презентації продукції;
 • викладання у навчальних закладах (художні школи, ПТНЗ та ЗНЗ)

дизайнер (художник-конструктор), художник-модельєр,
майстер виробничого навчання;
декоратор вітрин

Графічний дизайн

 • видавництва або редакції (ЗМІ або книги),
 • рекламне агентство (зовнішня реклама, виготовлення рекламних модулів)
 • відділи реклами великих фірм (виготовлення каталогів продукції, проектування упаковки, етикеток, реклама продукції)
 • створення і підтримка багаторівневих порталів (afisha.uа, weekend.uа та ін.)

дизайнер (художник-конструктор), художник-оформлювач,
виконавець художньо-оформлювальних робіт,
фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну),
декоратор вітрин

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

 • перукарні, салони краси або приватним майстром; 
 • торгівельні компанії перукарського спрямування  

(технологом, колористом);

 • фотостудії, театри, модельні агентства, телевізійні проекти, редакції журналів про моду,
 • навчальні заклади  і центри

художник-модельєр перукарської справи, візажист-гример,  
майстер виробничого навчання,
технолог навчального центру, пастижер, перукар-модельєр,
завідувач перукарні