ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Підготовка фахівців без відриву від виробництва здійснюється за заочною формою здобуття освіти за спеціальностями і освітньо-професійними програмами:

як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

 

Тривалість здобуття освіти за заочною та денною формами однакова.

Куратор груп заочної форми здобуття освіти – Дунець Н.В.

Статтею 216 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України «Про відпустки» встановлені гарантії щодо надання працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва, додаткових оплачуваних відпусток:

Випускникам заочної форми здобуття освіти також додатково надається відпустка:

Випускники заочної форми здобуття освіти отримують диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка.