ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Куратор груп заочної форми навчання - Дунець Наталія Володимирівна.

Підготовка фахівців без відриву від виробництва здійснюється за заочною формою навчання за спеціальностями «Бухгалтерський облік» та «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Дизайн» як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

Тривалість навчання на заочному і денному відділеннях однакова.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва надаються додаткові відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків і екзаменів на перших, других курсах – 30 календарних днів, на третьому – 40 календарних днів на навчальний рік.

Випускникам заочного відділення на період складання державних іспитів додатково надається відпустка на 30 календарних днів і на період підготовки та захисту дипломного проекту на два місяці.

Випускники заочного відділення отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка.