ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Підготовка фахівців без відриву від виробництва здійснюється за заочною формою навчання за спеціальностями:

як за державним замовленням, так і на контрактній основі.

Тривалість навчання за заочною і денною формами однакова.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва надаються додаткові відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків і екзаменів тривалістю:

Випускникам заочної форми навчання на період складання державних іспитів додатково надається відпустка на 30 календарних днів і на період підготовки та захисту дипломного проекту на два місяці.

Випускники заочної форми навчання отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка.